จะส่งเสริมให้นักเรียนต่างสถาบันรักกันอย่างไร

ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถาบัน
55% (24 votes)
รัฐบาล ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็ก
20% (9 votes)
จัดให้มีคาบเรียนคุณธรรมและจริยธรรม
0% (0 votes)
ย้ายสถาบันให้อยู่ห่างกัน
2% (1 vote)
สังคมควรปลูกฝังจิตสำนึกให้รักคนในชาติเดียวกัน
14% (6 votes)
ใช้สื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้เด็กรักกัน
9% (4 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 44 คน

Comments

theniw's picture
แก้ด้วยการ ทำให้ความรุนแรงไม่ใช่เรื่อง "ธรรมดา"
เริ่มด้วยการ เอาทหารถือปืนออกไปก่อน
theniw's picture
บทความนี้น่าสนใจนะ

เมื่อ “สถาบันนิยม” สะท้อน “ชาตินิยม”: กรณี “หัวโจก” กับ “รัฐมาเฟีย” / อ.วันรัก สุวรรณวัฒนา
http://www.prachatai3.info/journal/2010/09/31009
opop's picture
ยกเลิกเครื่องแบบนักเรียน ให้ทุกคนใส่อะไรก็ได้ไปเรียน
จะได้ไม่มีการทำร้ายกันเพราะใส่เครื่องแบบของสถาบัน
จับทำหมัน ให้หมด ประมาณว่า ไม่ต้องให้มัน แพร่ลูกหลาน ที่ ไม่เวิร์คๆ มาเกิดรกประเทศ อีกอ่ะ
ไม่มีเลยซักอัน มันไม่ใช่เรื่องสถาบัญ มันคือปัญหาสังคม ครอบครัว และการให้การศึกษา บุคลากรภาครัฐที่แย่ และัพ่อแม่ที่ำไม่ได้เรื่อง