เสวนา "ฮ่องกง อินโด ชิลี ไทย: การเคลื่อนไหวเพื่อการเปลี่ยนแปลง"

 

 

กำหนดการเวทีเสวนาวิชาการในวันรัฐธรรมนูญ 2562

“ฮ่องกง อินโด ชิลี ไทย: การเคลื่อนไหวเพื่อการเปลี่ยนแปลง”

ว่าด้วยการเคลื่อนไหวเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไป และบทเรียนที่สามารถนำมาปรับใช้ในการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในไทย

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 12.30 น. - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา (อาคารด้านหลัง) ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ


12.30 น. ลงทะเบียน ฉายคลิป “คุยกับนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกง”

13.30 น. เสวนา “ฮ่องกง อินโด ชิลี ไทย: การเคลื่อนไหวเพื่อการเปลี่ยนแปลง”

หัวข้อย่อย:

- “การเคลื่อนไหวเรียกร้องเสรีภาพในฮ่องกง”
โดย คุณปรัชญา สุรกำจรโรจน์ ศิลปินกลุ่ม Rap Against Dictatorship ผู้เคยเดินทางไปสังเกตการณ์การเคลื่อนไหวที่ฮ่องกง

- “การเคลื่อนไหวคัดค้านกฎหมายในอินโดนีเซีย”
โดย ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอินโดนีเซีย

- “การเคลื่อนไหวเรื่องเศรษฐกิจในชิลีและการเคลื่อนไหวและรัฐประหารในโบลิเวีย”
โดย ผศ.ดร.เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านอเมริกาใต้

- “การเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในไทย”
โดย คุณจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ดำเนินรายการโดย คุณณัฏฐา มหัทธนา วิทยากรอิสระและนักกิจกรรม

16.30 น. ปิดงานเสวนา

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการเสวนา
และไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

จัดโดย พรรคโดมปฏิวัติ
และ คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ (คปอ.)

----------

กดเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
https://www.facebook.com/events/2184984371803565/