The Observers Case 0.5 : Going to court ใครทำอะไรในศาล?

See video
The Observers Case 0.5 : Going to court ใครทำอะไรในศาล?
 
อุ่นเครื่องก่อนเดินทางไปเปิดห้องพิจารณาคดีพร้อมกับเรา พบกับการแนะนำตัวละครต่างๆในศาล และกระบวนการพิจารณาคดีเบื้องต้นทั้งหมด รวมไปถึงอธิบายคำศัพท์ทางกฎหมายที่ยากๆให้เข้าใจง่าย เพื่อให้เดินเข้าไปที่ศาลพร้อมกับเราแล้วไม่งุนงง
 
 
สามารถรับฟัง The Observers Case 0.5 : Going to court ใครทำอะไรในศาล? ผ่านแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้ที่: