The Observers Case 00 : Introduction เปิดห้องพิจารณาคดี

See video

The Observers Case 00 : Introduction เปิดห้องพิจารณาคดี

 
เวลาเราดูข่าวสารเกี่ยวกับคดีการเมืองต่างๆ เคยสงสัยกันไหมว่า ทำไมบางคดีผลการตัดสินออกมาแบบนี้ มีเรื่องราวหรือหลักกฎหมายอะไรอยู่เบื้องหลัง  ชีวิตของผู้ที่ถูกดำเนินคดีเป็นอย่างไร หรือมีอะไรที่พวกเขาได้รับหรือสูญเสียไปจากการถูกดำเนินคดีบ้าง
 
iLaw ชวนทุกคนมาฟังแง่มุมจากที่เราไปสังเกตการณ์การพิจารณาคดีมาตลอด 7 ปี เราจะลองถ่ายทอดเรื่องราวของคดีเกี่ยวกับเสรีภาพการแสดงออก ในมุมมองที่คนทั่วไปอาจจะไม่เคยได้เห็น หรือไม่เคยได้ฟังที่ไหนมาก่อน ทั้งแง่มุมกฎหมาย แง่มุมชีวิต ที่ข่าวส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้รายงานไปจนถึงมุมเล็กๆน้อยๆ แต่เราจะนำมาชวนเล่าชวนคุยแบบฟังง่ายๆ 
 
 
สามารถรับฟัง The Observers Case 00 : Introduction เปิดห้องพิจารณาคดี ผ่านแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้ที่: