People Go Network เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมกับ คสช.

 

 
 
 
People Go Network เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมกับ คสช.
 
ตามที่หลายองค์กรและภาคส่วนในสังคมกำลังให้ความสนใจกับประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อผ่านการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 มาแล้ว ทำให้ได้เห็นปัญหาและบทเรียนจากระบบเลือกตั้ง และกลไกทางการเมืองที่ทำให้ผู้เข้าสู่อำนาจไม่ได้มาจากเสียงสนับสนุนของประชาชนอย่างแท้จริง เครือข่าย People Go ซึ่งรวมกันตัวตั้งแต่ก่อนการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญในปี 2559 และทำกิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องเล็งเห็นความสำคัญที่ต้องจุดยืนร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการเกิดขึ้นใหม่ของเครือข่ายหลายแห่งเพื่อนำเสนอประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งทางเครือข่าย People Go พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นควรเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายนักวิชาการและภาคประชาชน ที่ใช้ชื่อว่า คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนุญฉบับประชาชน (ครช.) ที่ประกาศตัวต่อสาธารณะไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยหลังจากนี้จะจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างช่องทางการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และเปิดเวทีสาธารณะร่วมกันต่อไป
 
เครือข่ายต่างๆ ที่ประกอบเป็น People Go ล้วนมาจากกลุ่มประชาชนที่ศึกษาติดตามประเด็นปัญหาหลากหลาย จึงพร้อมกันที่จะแถลงจุดยืนและความฝันที่อยากมีส่วนร่วมในการสร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจากมุมของแต่ละเครือข่าย
 
 
วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ห้องประชุมชั้นสี่ ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
 
​​11.30- 13.00 น.​​ แถลงการณ์ต่อสื่อมวลชน จุดยืนต่อกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
โดย ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนจาก 6 เครือข่าย
 
1) เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ 
2) เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
3) เครือข่ายสลัมสี่ภาค 
4) เครือข่ายทรัพยากรและสิทธิชุมชน
5) เครือข่ายนักกฎหมายและนักวิชาการ
6) เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม 
 
ดำเนินรายการ ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ 
 
 
ตามตามได้ทาง Live สดผ่านface book เพจ People Go  และเพจ คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.)