ครป. และ 30 องค์กรประชาธิปไตย สนับสนุน ส.ส. ฝ่ายค้าน ตั้ง กมธ. รัฐธรรมนูญ ในการประชุมสภาสมัยหน้า

ครป. และ 30 องค์กรประชาธิปไตย สนับสนุน ส.ส. ฝ่ายค้าน ตั้ง กมธ. รัฐธรรมนูญ ในการประชุมสภาสมัยหน้า

เมื่อ 1 ต.ค. 2562
วันนี้ (30 กันยายน 2562) 13.00 น. คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน และพรรคการเมือง 
 
จัดเวทีสาธารณะ (ครั้งที่ 2) เรื่อง "การปฏิรูปสังคม-เศรษฐกิจ-การเมืองไทย กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย" ณ ห้องเพทาย โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ
 
การประชุมกล่าวเปิดโดย รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธาน ครป. และสมชาย หอมลออ อดีตกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และผู้แทน 30 องค์กรประชาธิปไตย
 
จากนั้น ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ประชาชาติ, สุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน และ กษิต ภิรมย์ ร่วมเสวนาตามลำดับ 
 
 
 
 
หลังการประชุม สมชาย หอมลออ ที่ปรึกษา ครป เสนอว่า กลุ่มภาคประชาสังคมต่างๆ จะร่วมกันดำเนินการ ดังนี้
 
1. ทำ “หนังสือเรียกร้อง” กับพรรคการเมืองทุกพรรคและวุฒิสภา(ส.ว.) ให้ดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
 
2. ทำ “คู่มือในการรณรงค์” เรื่องรัฐธรรมนูญ สื่อสารว่าแก้ปัญหาปากท้องประชาชนทำได้โดยการยกเลิกรัฐธรรมนูญปี 2560 และสร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โดยเน้นให้มีบทบัญญัติเพื่อส่งผลในการกระจายอำนาจ กระจายรายได้ กระจายที่ดิน ขจัดการผูกขาด สร้างความมั่งคงทางสังคม( Social Security) ความเสมอภาค ไม่เลือกปฎิบัติ สิทธิชุมชน สิทธิชนเผ่า ปฎิรูปกระบวนการยุติธรรม ปฎิรูปกองทัพ โดยใช้ข้อความง่ายๆ และอาจจัดทำร่าง รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนด้วย
 
3. สร้าง “แม่ไก่” หรือการอบรมอาสาสมัครในการรณรงค์ ในหมู่ภาคประชาสังคม นักวิชาการ สื่อ รวมทั้งสื่อออนไลน์เพื่อเผยแพร่ สร้างพลัง และระดมพลังในการรณรงค์เรื่องรัฐธรรมนูญ
 
4. เสนอให้พรรคการเมืองเคลื่อนไหวต่อ "สมาชิกของพรรค" หรือมวลชนของพรรคการเมือง เพื่อขับเคลื่อนให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
 
นอกจากนี้ยังมี 30 องค์กรประชาธิปไตย ร่วมเสวนา ได้แก่
 
• สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) 
• มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา 
• เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ และมูลนิธิเพื่อนหญิง 
• กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง (ณัฏฐา มหัทธนา เป็นต้น)
• กลุ่มสังคมนิยมประชาธิปไตย (บูรพา เล็กล้วนงาม)
• กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย (สมยศ พฤกษาเกษมสุข )
• คณะกรรมการรณรงค์เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 60 ภาคประชาชน (เยี่ยมยอด ศรีมันตะ )
• เครือข่ายสลัม 4 ภาค (จำนงค์ หนูพันธ์ )
• คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
• สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือ สรส.(สาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการ)
• เครือข่ายศิลปิน (วสันต์ สิทธิเขตต์ )
• ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย หรือ YPD (ธัชพงศ์ แกดำ) 
• มูลนิธิ 14 ตุลาคม สุรัสวดี (หุ่นพยนต์) 
• โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) 
• องค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (P Net) 
• สถาบันปรีดีพนมยงค์ 
ฯลฯ