การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

เชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : จุดเริ่มหรือจุดจบของภาคชนบทไทย?

23 - 24 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยท่าพระจันทร์