"ยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2560 กับทางรอดประเทศไทย"

 

#Social Democracy Think Tank 2019

 

กำหนดการเสวนาสาธารณะ

 

"ยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2560 กับทางรอดประเทศไทย"

 

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 .

ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว

 

13.00-13.30 . แถลงข่าว กลุ่มสังคมนิยมประชาธิปไตย รณรงค์ล่ารายชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560

นำแถลงโดย คุณสมยศ พฤกษาเกษมสุข, คุณเยี่ยมยอด ศรีมันตะ และคณะผู้ประสานงานรณรงค์ฯ

 

13.30-16.30 . เสวนา "ยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2560 กับทางรอดประเทศไทย"

โดย คุณโภคิน พลกุล อดีตประธานรัฐสภา

คุณพนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณพีรภัทร มีแสง โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

คุณสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส)

คุณสมยศ พฤกษาเกษมสุข ประธานกลุ่มสังคมนิยมประชาธิปไตย

 

ดำเนินการโดย คุณเมธา มาสขาว ผู้ประสานงานกลุ่มสังคมนิยมประชาธิปไตย

 

จัดโดย กลุ่มสังคมนิยมประชาธิปไตย เครือข่ายสังคมนิยมประชาธิปไตย และภาคประชาชน