รับสมัครทีมงานจัดรายการวิทยุ (หญิง)

รับสมัครทีมงานจัดรายการวิทยุ (หญิง)

เมื่อ 28 มิ.ย. 2562
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
Application Form Radio.docx11.75 KB

 

 

 

 

 

ไอลอว์ ร่วมกับ The Momentum และสถานีวิทยุจุฬา FM101.5 จัดรายการ "พินิจเศรษฐกิจการเมือง" ออกอากาศสดทุกเช้าวันพุธทางสถานีวิทยุจุฬา เวลา 8.05-8.55 และทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพจไอลอว์ มาต่อเนื่องเข้าปีที่สอง เนื้อหารายการเป็นการหยิบประเด็นร้อนทางสังคมการเมืองในแต่ละสัปดาห์มาพูดคุย ย่อยข่าว วิเคราะห์ ให้ความรู้ประกอบการทำความเข้าใจแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

 

หนึ่งปีเศษที่ผ่านมาของรายการนี้ ดำเนินรายการโดยทีมงาน The Momentum และ ไอลอว์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทีมเนื้อหาที่เขียนข้อมูลเผยแพร่ทางออนไลน์อยู่แล้ว เราเล็งเห็นว่า การพูดคุยปัญหาสถานการณ์บ้านเมืองควรมาจากคนทุกเพศทุกวัย ที่มาประสบการณ์และมุมมองหลากหลายแตกต่างกันไป จึงอยากชักชวนให้สมัครเข้ามาร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สนใจติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์ทางการเมือง ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ และมีความรู้พื้นฐานอยู่พอสมควร 

2. เป็นผู้หญิง หรือเพศอื่นๆ 

3. มีความสามารถในการพูดนำเสนอต่อสาธารณะ ไม่กลัวกล้อง ไม่ตื่นไมค์ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีเวลาว่างสามารถร่วมจัดรายการที่สถานีวิทยุจุฬา ตั้งอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพุธ เวลา 8.05-8.55 ได้เป็นบางสัปดาห์

 

 

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

1. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครตามไฟล์แนบ และส่งกลับมาที่ [email protected] ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562

2. ผู้สมัครจะต้องสามารถเข้าร่วมอบรมการจัดวิทยุขั้นพื้นฐานได้ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เต็มวัน 

3. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและผ่านการอบรม จะได้รับการนัดหมายวันเวลาเพื่อปฏิบัติงานจริงอีกครั้งตามความสะดวก

4. รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 6 คนเท่านั้น