เสวนา ม.44 อุ้มทีวีดิจิทัล: รัฐเอื้อทุน ประชาชนได้อะไร

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเสวนาสาธารณะ

“ม.44 อุ้มทีวีดิจิทัล: รัฐเอื้อทุน ประชาชนได้อะไร”

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

จัดโดย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

..............

:: กำหนดการ ::

9.30-10.00 น. ลงทะเบียน

10.00- 10.10 น. กล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.10-10.30 น. กล่าวนำประเด็น โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

10.30-12.30 น. เสวนาเรื่อง “ม.44 อุ้มทีวีดิจิทัล: รัฐเอื้อทุน ประชาชนได้อะไร”

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาหนังสือพิมพ์แห่งชาติและอดีต กสทช.

กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ดำเนินรายการโดย อ.ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์