ประกาศรางวัล โครงการ Social Media Smart Page Award

 

จัดโดย TCIJ ร่วมกับ กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 22 พฤษภาคม เวลา 13.00 - 17.00 น.

รวมเป็นสักขีพยานให้กับผู้ได้รับรางวัลจากโครงการ Social Media Smart Page Award ทั้ง 5 Facebook Page ที่ได้รับรางวัล และร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ 'DOs AND DON'Ts ในสื่อโซเชียล'

ร่วมเสวนาโดย

  • ผศ.ดร. พิจิตรา สึคาโมโต้
  • โตมร ศุขปรีชา
  • สฤณี อาชวานันทกุล

ดำเนินรายการโดย 

  • ยิ่งชีพ อัชฌานนท์

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่นี่: https://bit.ly/2VVE2TL

หมายเหตุ: โครงการ Social Media Smart Page Award เป็นโครงการที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการรู้เท่าทันสื่อและการสร้างสรรค์สื่อ Social Media ที่มีคุณภาพ ผ่านการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติ จากนั้นจึงเข้าสู่รอบการประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลโดยผู้ได้รางวัลทั้ง 5 รางวัล จะได้รับเงินอุดหนุนการดำเนินงานเพจต่อเนื่องอีก 1 ปี

TCIJ2019