เสวนา 'มรดกสมบูรณาญาสิทธิราชย์'

เสวนาในโอกาสตีพิมพ์หนังสือ "ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์: วิวัฒนาการรัฐไทย" ของ รศ. ดร. กุลลดา เกษบุญชู มี้ด

เสวนาโดย กุลลดา เกษบุญชู มี้ด
เกษียร เตชะพีระ
ชาตรี ประกิตนนทการ
ดำเนินรายการโดย ประจักษ์ ก้องกีรติ

31 พฤษภาคม 2562
เวลา 13.00 - 16.00 น.
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์