"บทเรียน 5 ปี คสช. หมุดหมายสู่การเลือกตั้ง"

 

ครือข่าย People Go Network ชวนเข้าร่วมงานแถลง 

"บทเรียน 5 ปี คสช. หมุดหมายสู่การเลือกตั้ง"

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 

ที่ สวนเงินมีมา เจริญนคร 22

กำหนดการ
13.00 - 13.30 พบกับดนตรีโดย วงสามัญชน
13.30 - 14.30 แถลงบทเรียน 5 ปี คสช. หมุดหมายสู่การเลือกตั้ง โดยตัวแทน 6 เครือข่าย
- เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
- เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ
- เครือข่ายสลัมสี่ภาค
- เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่
- เครือข่ายนักวิชาการและนักกฎหมาย
- เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
14.30 - 16.00 ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ สู่การ #เลือกตั้ง62 โดยประชาชนทุกคน (ห้องเรียนประชาธิปไตยประชาชน)