การแถลงรายงาน เงามืดมากกว่าแสงสว่าง พรรคการเมืองของไทยและพันธกิจด้านสิทธิมนุษยชน

สมาพันธ์สิทธิมนุษยชนสากล (FIDH) ขอเชิญร่วมการแถลงรายงาน
 
เงามืดมากกว่าแสงสว่าง
พรรคการเมืองของไทยและพันธกิจด้านสิทธิมนุษยชน
 
ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 10:00 นาฬิกา
สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ อาคารมณียาเซ็นเตอร์ 
 
หลังจากห้าปีภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหาร ประเทศไทยกำลังมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคมที่จะถึงนี้ มีพรรคการเมืองจำนวนมากทั้งเก่าและใหม่ที่จะลงแข่งขันในการเลือกตั้งครั้งนี้ แต่แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนพรรคต่างๆจะเป็นอย่างไร สมาพันธ์สิทธิมนุษยชนติดตามรวบรวมข้อมูลคำตอบและได้จัดทำรายงาน “เงามืดมากกว่าแสงสว่าง พรรคการเมืองของไทยและพันธกิจด้านสิทธิมนุษยชน” เป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว
 
ค้นพบคำตอบว่าพรรคการเมืองต่างๆมีการวางแผนอย่างไร ทั้งในประเด็นเรื่องผู้ลี้ภัย เสรีภาพในการแสดงออก นักปกป้องสิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี การลอยนวลพ้นผิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้ บทบาทของทหาร โทษประหารชีวิต สภาพการคุมขัง และอื่นๆ 
 
วิทยากร
 
Mr. Andrea Giorgetta ผู้อำนวยการสมาพันธ์สิทธิมนุษยชนสากล (เอเชีย)
คุณอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Ms. Debbie Stothard เลขาธิการสมาพันธ์สิทธิมนุษยชนสากล
คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
 
กิจกรรมและโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์
มีบริการล่ามภาษาไทยและอังกฤษตลอดการเสวนา
 
สมาพันธ์สิทธิมนุษยชนสากล หรือ FIDH เป็นองค์ระหว่างประเทศที่ไม่ใช่รัฐ ทำงานร่วมกับเครือข่ายกว่า 184 องค์กรใน 112 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 สมาพันธ์สิทธิมนุษยชนสากลทำงานเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ดังที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน