เวทีสาธารณะ “พรรคการเมืองกับนโยบายสิ่งแวดล้อม”

 

กำหนดการกิจกรรมเวทีสาธารณะพรรคการเมืองกับนโยบายสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

13.30 .​​​ลงทะเบียน 14.00 .​กล่าวต้อนรับฉัตรวิชัย พรหมทัตเวที นายกสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม

14.15 .​​​นโยบายสิ่งแวดล้อมของพรรคการเมืองไทย​ - หัวหน้าพรรค/ตัวแทนพรรคการเมือง

16.00 .​​​เปิดเวทีสาธารณะเพื่อแสดงความเห็น/แบ่งปันข้อมูล

17.30 .​​​กล่าวขอบคุณ/ปิดเวที

 

*ดำเนินรายการโดย​ ​ช่อผกา วิริยานนท์

 

หมายเหตุ : *ลำดับที่ในการนำเสนอนโยบาย ใช้วิธีจับสลาก *ระยะเวลาในการนำเสนอนโยบาย พรรคละ 10 นาที *กิจกรรมนี้มีการถ่ายทอดสดผ่าน facebook live ของหอศิลปกรุงเทพฯและมีการบันทึกเทปตลอดรายการ *กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ประสานงาน : ปณิธิ พจนาพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปกรุงเทพฯ

 

โทร. 08 1570 1100 [email protected] หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 .พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02–214 –6630 –8 โทรสาร 02 –214 –6639 Bangkok Art and Culture Centre 939 Rama I Rd. Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel 02–214 –6630 –8 Fax 02 –214 –6639