เลือกตั้ง 62: 81 พรรคการเมืองในสนามเลือกตั้ง เกินครึ่งเป็นพรรคตั้งใหม่

เลือกตั้ง 62: 81 พรรคการเมืองในสนามเลือกตั้ง เกินครึ่งเป็นพรรคตั้งใหม่

เมื่อ 27 ก.พ. 2562
การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 มีผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตถึง 11,181 คน ซึ่งมากกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อนถึง 4.6 เท่า และในเขตเลือกตั้งที่ 9 ของจังหวัดขอนแก่น เป็นเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครมากที่สุดถึง 44 คน ส่วนพรรคการเมืองในสารบบ จำนวน 106 พรรค ลงสู่สนามเลือกตั้ง 81 พรรค ไม่ลงสู่สนามเลือกตั้ง 25 พรรค โดยพรรคการเมืองตั้งใหม่ไม่ลงสู่สนามเลือกตั้งเพียง 2 พรรค ที่เหลืออีก 44 พรรค ลงสนามเลือกตั้ง 
 
 
 
 
บัตรเลือกตั้ง ขอนแก่นเขต 9 มีผู้สมัคร ส.ส. ให้เลือกถึง 44 คน/พรรค
 
ในการเลือกตั้งครั้งนี้ 24 มีนาคม 2562 มีผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตมากถึง 11,181 คน และผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อถึง 2,917 คน ซึ่งมากเป็นเท่าตัวจากการเลือกตั้งครั้งก่อนคือ 3 กรกฎาคม 2554  ซึ่งมีผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 2,422 คน และผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 1,410 คน เท่ากับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตมากขึ้น 4.6 เท่า และผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อมากขึ้น 2 เท่าจากการเลือกตั้งครั้งก่อน ทั้งที่จำนวนที่นั่ง ส.ส. ในสภามี 500 คนเท่ากันทั้งสองครั้ง แต่การเลือกตั้งปี 2554 แบ่งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต 375 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จำนวน 125 คน 
 
นอกจากนี้ ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมที่บังคับให้พรรคต้องส่งผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตให้มากที่สุดเพื่อจะได้คะแนน ส.ส. บัญชีรายชื่อ จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้มีผู้สมัคร ส.ส. เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว 
 
การเลือกตั้งในปี 2562 แบ่งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต 350 คน และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 150 คน พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต ครบ 350 เขต ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย เสรีรวมไทย อนาคตใหม่ รวมพลังประชาชาติไทย และพลังประชารัฐ ส่วนพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อครบ 150 คน ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย เพื่อชาติ และรวมพลังประชาชาติไทย ส่วนเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัคร ส.ส. มากที่สุด จำนวน 44 คน ได้แก่ เขต 9 ขอนแก่น และเขต 10 ขอนแก่น
 
23 พรรคการเมืองเก่าไม่ลงสู่สนามเลือกตั้ง
 
ในปี 2562 มีพรรคการเมืองจำนวน 106 พรรคการเมือง แบ่งเป็นพรรคการเมืองเดิม จำนวน 60 พรรค และพรรคการเมืองใหม่ จำนวน 46 พรรค ซึ่งพรรคการเมืองใหม่ทั้งหมดจัดตั้งขึ้นใน 2 สิงหาคม 2561 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560  หรือ ‘กฎหมายพรรคการเมือง’ ฉบับใหม่ 
 
จากข้อมูลการรับสมัคร ส.ส. ของ กกต. พบว่า พรรคการเมืองที่ลงสนามเลือกตั้งปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 81 พรรค พรรคการเมืองที่ไม่ส่งผู้สมัคร ส.ส. เลยสักคนเดียวมีจำนวน 25 พรรค ซึ่งในจำนวนนี้เป็นพรรคการเมืองเดิม 23 พรรค และเป็นพรรคการเมืองใหม่ 2 พรรค
 
พรรคการเมืองที่ไม่ส่งผู้สมัคร ส.ส. ในการเลือกตั้งปี 2562  
 
ลำดับพรรคการเมืองวันจัดตั้งหัวหน้าพรรค
1    พรรคเพื่อฟ้าดิน5 เม.ย. 43    มิ่งหมาย มุ่งมาจน
2     พรรคธรรมาภิบาลสังคม29 ส.ค. 51     ปราโมช ถาวร
3     พรรคประชาธรรม16 เม.ย. 52     ชานนท์ เจะหะมะ
4     พรรครักประเทศไทย18 ก.พ. 53     สุรพนธ์ เวชกร (ทำหน้าที่แทน)
5     พรรคประชาสามัคคี8 มี.ค. 53     ศรัญญา เจริญสุข (ทำหน้าที่แทน)
6     พรรคไทยมหารัฐพัฒนา6 ก.ค. 53     เชือก โชติช่วย
7     พรรครักษ์สันติ21 เม.ย. 54      พล.ต.ท. ถวิล สุรเชษฐพงษ์
8     พรรคพลังชล4 พ.ค. 54     สนธยา คุณปลื้ม
9     พรรคสร้างไทย2 มิ.ย. 54     ประดิษฐ์ ครุฑเหิร
10     พรรคพลังเครือข่ายประชาชน11 ก.ค. 55     กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์
11     พรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า28 มิ.ย. 56     วิชิต ดิษฐประสพ
12     พรรคเพื่อสันติ18 ก.ค. 56     ปราโมทย์ สมะดี
13     พรรคพลังประเทศไทย31 ก.ค. 56      ดาชัย เอกปฐพี
14     พรรครวมพลังไทย11 ก.ย. 56      อำนาจ แสงอำนาจเดช
15     พรรคเพื่ออนาคต26 ก.ย. 56     พูลเดช กรรณิการ์
16     พรรคพลังไทยเครือข่าย3 ต.ค. 56     มู่หำหมัดรุสดี โต๊ราหนี
17     พรรคชาติไทยสามัคคี11 ต.ค. 56     นพพล คงบันนึก
18     พรรคเมืองไทยของเรา28 พ.ย. 56     สิบเอก พิษณุ พุทธสิม
19     พรรคเงินเดือนประชาชน25 ธ.ค. 56      กานท์ชญา เทียนแก้ว (ทำหน้าที่แทน)
20     พรรคปฏิรูปไทย25 ก.พ. 57     วิเชียร สุขพันธุ์
21     พรรคพลังเกษตรกรไทย21 เม.ย. 57      ระเด่นคุมภรี จันทร์ใจ
22     พรรคมหาประชาชน6 พ.ค. 57     มลฤดี แย้มเกษสุคนธ์ (ทำหน้าที่แทน)
23     พรรคเอกราชไทย19 พ.ค. 57     กัมปนาท เพิ่มสุข
24     พรรคพลังเพื่อไทย11 ธ.ค. 61     เอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์
25     พรรคพัฒนาชาติ  
 
8 พรรคตั้งใหม่ส่ง ส.ส. เขตเกินสามร้อย
 
ถ้าใช้การแบ่งขนาดของพรรคการเมืองตามจำนวนผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต ที่ส่งลงสนามเลือกตั้ง ซึ่ง กกต. จะใช้จัดเวทีดีเบต หรือ เวทีประชันนโยบายบริหารประเทศ แบ่งเป็น กลุ่มแรก พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร ตั้งแต่ 300-350 เขต คือ พรรคขนาดใหญ่ กลุ่มที่สอง พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร ตั้งแต่ 200-299 เขต คือ พรรคขนาดกลาง และกลุ่มที่สาม พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร น้อยกว่า 200 เขต คือ พรรคขนาดเล็ก
 
ในการเลือกตั้งปี 2562 พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จำนวน 81 พรรค แบ่งเป็นพรรคการเมืองเดิม จำนวน 37 พรรค และพรรคการเมืองใหม่จำนวน 44 พรรค ถ้าว่ากันตามขนาดของพรรคการเมือง แบ่งเป็น
 
๐ กลุ่มแรก พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร ตั้งแต่ 300-350 เขต คือ พรรคขนาดใหญ่
มีจำนวนทั้งหมด 17 พรรค เป็นพรรคการเมืองเดิม 9 พรรค และพรรคการเมืองใหม่ 8 พรรค
 
๐ กลุ่มที่สอง พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร ตั้งแต่ 200-299 เขต คือ พรรคขนาดกลาง
มีจำนวนทั้งหมด 9 พรรค เป็นพรรคการเมืองเดิม 4 พรรค และพรรคการเมืองใหม่ 5 พรรค
 
๐ กลุ่มที่สาม พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร น้อยกว่า 200 เขต คือ พรรคขนาดเล็ก
มีจำนวน 55 พรรค เป็นพรรคการเมืองเดิม 24 พรรค และพรรคการเมืองใหม่ 31  พรรรค 
 
 พรรคที่ส่งผู้สมัคร 300-350 เขตพรรคที่ส่งผู้สมัคร 200-299 เขตพรรคที่ส่งผู้สมัคร 1-199 เขต
 1 พรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยพรรคประชากรไทย28พรรคเพื่อนไทย
 2พรรคชาติไทยพัฒนาพรรคแผ่นดินพรรคมหาชน29พรรคสยามพัฒนา
 3พรรคภูมิใจไทยพรรคชาติพัฒนาพรรคกสิกรไทย30พรรคเพื่อคนไทย
 4พรรคครูไทยเพื่อประชาชนพรรคประชาธิปไตยใหม่พรรคความหวังใหม่31พรรคแผ่นดินธรรม
 5พรรคพลังท้องถิ่นไทพรรคไทยศรีวิไลย์พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย32พรรคคลองไทย
 6พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทยพรรคพลังปวงชนไทยพรรคแทนคุณแผ่นดิน33พรรคไทยรุ่งเรือง
 7พรรคไทรักธรรมพรรคพลังไทยรักไทยพรรคอนาคตไทย34พรรคพลังรัก
 8พรรคเสรีรวมไทยพรรคประชาชาติพรรคสังคมประชาธิปไตยไทย35พรรคชาติพันธุ์ไทย
 9พรรคเพื่อชาติพรรคประชาธรรมไทยพรรคไทยรักษาชาติ36พรรคภูมิพลังเกษตรกรไทย
10พรรคประชาภิวัฒน์ พรรคพลังคนกีฬา37พรรคพลังสังคม
11พรรคประชาชนปฏิรูป พรรคเพื่อธรรม38พรรคพลังแรงงานไทย
12พรรคอนาคตใหม่ พรรคยางพาราไทย39พรรคไทสร้างชาติ
13พรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคพลังสหกรณ์40พรรคพลังศรัทธา
14พรรคพลังชาติไทย พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล41พรรคพลังแผ่นดินทอง
15พรรคประชานิยม พรรครักษ์ธรรม42พรรคกลาง
16พรรคพลังประชารัฐ พรรคพลังไทยรักชาติ43พรรคประชาไทย
17พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคเพื่อชีวิตใหม่44พรรคกรีน
18  พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย45พรรคพัฒนาประเทศไทย
19  พรรครักท้องถิ่นไทย46พรรคฐานรากไทย
20  พรรคผึ้งหลวง47พรรคสามัญชน
21  พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย48พรรคพลังครูไทย
22  พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน49พรรคภาคีเครือข่ายไทย
23  พรรคพลังประชาธิปไตย50พรรคพลังไทยดี
24  พรรคภราดรภาพ51พรรคเพื่อไทยพัฒนา
25  พรรคทางเลือกใหม่52พรรคคนงานไทย
26  พรรคมติประชา53พรรคไทยธรรม
27  พรรครวมใจไทย54พรรคพลังธรรมใหม่
    55พรรคพลเมืองไทย

 

*สีแดง พรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2562