เสวนา “กรณียุบพรรคไทยรักษาชาติ กับหลักนิติธรรมและสิทธิทางการเมือง”

 

 

เสวนา “กรณียุบพรรคไทยรักษาชาติ กับหลักนิติธรรมและสิทธิทางการเมือง”
 

ร่วมจัดโดย สมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพ

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ (FCCT)
ชั้น P อาคารมณียา ถ.เพลินจิต (BTS ชิดลม)

วิทยากร:
รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร - อดีตกรรมการการเลือกตั้ง
ผศ.สาวตรี สุขศรี - นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
วิญญัติ ชาติมนตรี - สมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพ
สุณัย ผาสุข - Human Rights Watch

ดำเนินรายการโดย ณัฏฐา มหัทธนา

(การเสวนาเป็นภาษาไทย มีล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมหูฟัง)