นโยบายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ควรเป็นอย่างไรหลังเลือกตั้ง

 

หลังการเลือกตั้ง ปี 2562 คุณอยากเห็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นอย่างไร? มาร่วมสำรวจวิสัยทัศน์ และเสนอทางออกได้ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เร็วๆนี้…

จัดโดย ศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา