กิจกรรมวันยุติความรุนแรงต่อกลุ่มหลากหลายทางเพศ “Chiang Mai Pride 2019: 10 ปี เสาร์ซาวเอ็ดรำลึก”

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น. – 22.00 น. ณ พุทธสถานเชียงใหม่ ไนท์บาซาร์เชียงใหม่ และ ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการจัดงาน

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

18.00 . – 19.00 .

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และจัดขบวนรณรงค์ (Pride Parade)

จุดนัดพบ: พุทธสถานเชียงใหม่

19.00 . – 20.00 .

เริ่มเดินขบวนรณรงค์ (Pride Parade)

จากพุทธสถานเชียงใหม่ - ไนท์บาซาร์เชียงใหม่ - ลานประตูท่าแพ

20.00 . – 20.15 .

การแสดงเปิดเวที ต้อนรับขบวนรณรงค์

ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ

20.15 . – 20.25 .

กล่าววัตถุประสงค์ของงาน และประวัติศาสตร์การต่อสู้ 10 ปีเสาร์ซาวเอ็ด

ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ

20.25 . – 20.35 .

จุดเทียนรำลึกประวัติศาสตร์เสาร์ซาวเอ็ด

ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ

20.35 . – 20.50 .

กล่าวแถลงการณ์ถึงเหตุการณ์ความหลากหลายทางเพศในปัจจุบัน

ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ

20.50 . – 21.00 .

เริ่มการประกวด Chiang Mai Pride Ambassador 2019 และแนะนำกรรมการ

ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ

20.45 . – 21.00 .

Chiang Mai Pride Ambassador 2019 รอบเดินแบบ

ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ

21.00 . – 21.10 .

ประกาศผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย

ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ

21.10 . – 21.20 .

Chiang Mai Pride Ambassador 2019 รอบตอบคำถาม

ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ

21.20 . – 21.35 .

ประกาศผู้ชนะ Chiang Mai Pride Ambassador 2019

ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ

21.35 . – 22.00 .

พิธีปิด

ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ

 

แผนที่เดินขบวนรณรงค์ (Pride Parade)

A%20Guide%20to%20Slow%20Living%20copy.png   

หมายเหตุ : ติดต่อประสานงาน

คุณ ชิษณุพงศ์ นิธิวนา (เบส)                 โทร.083-5816868      อีเมล์. bestchita@gmail.com

คุณ ชัญญา รัตนธาดา (ปาหนัน)            โทร.097-9248715      อีเมล์. aucouture@gmail.com