เสวนา "จับโกงก่อนกา: ว่าด้วยการจับตาการเลือกตั้ง"

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ข้อความ

 

กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนา "จับโกงก่อนกา: ว่าด้วยการจับตาการเลือกตั้ง"

วิทยากร
- ตัวแทนกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG)
- ตัวแทนจากโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
- สุนัย ผาสุก ที่ปรึกษา Human Rights Watch ประจำประเทศไทย
- ศรีไพร นนทรี ตัวแทนสหภาพแรงงานย่ารังสิตและใกล้เคียง

ดำเนินรายการโดย จักรพล ผลละออ

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์