ดิเรกเสวนา: การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

 

ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม ร่วมกับ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานดิเรกเสวนาเรื่อง

"การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ
Thailand : The Politics of Despotic Paternalism"

ในวันอังคาร 18 ธันวาคม 2561/ Thu 18 Dec 2018
เวลา 13.00 – 16.30 น. / 1 – 4.30 pm.
ณ ห้อง ร.103 / Room 103
คณะรัฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ / Faculty of Political Science, TU. Thaprachan
------------------------

12.30-13.00 ลงทะเบียน
13.15-13:30 กล่าวเปิดงานโดย: ศ.เกียรติคุณ เพ็ชรี สุมิตร
13.30-14.00 ปาฐกถานำ โดย วีระ ธีระภัทรานนท์
14.00-16.00 เสวนา “การเมืองไทยกับระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ”
ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ รัฐศาสตร์ ม.รังสิต
เวียงรัฐ เนติโพธิ์ รัฐศาสตร์ จุฬา
ดุลยภาค ปรีชารัชช ศิลปศาสตร์ มธ.
ประจักษ์ ก้องกีรติ รัฐศาสตร์ มธ. ดำเนินรายการ

16.00-16.30 ปัจฉิมกถา โดย ทักษ์ เฉลิมเตียรณ 
16.30-16.40 กล่าวปิดงานโดย ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------------
#70ปีรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 
#70thAnniversarySeminarSeries