งานเสวนา- "อ่านใหม่: พุทธศักราชอัสดงฯ กับการเมืองของทรงจำ"

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ข้อความ

 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักพิมพ์มติชน

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนา 
.
“อ่านใหม่ : พุทธศักราชอัสดงฯ กับการเมืองของทรงจำ” 
.
การถอดรื้อมายาคติในนิยายผลงานรางวัลซีไรต์ครั้งที่ 2 ของ วีรพร นิติประภา #พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ ที่เขียนขึ้นเพื่อสะท้อนว่าชาวจีนโพ้นทะเลมิได้เข้ามายังสยามเพราะหนีภัยสงครามเพียงอย่างเดียว หากแต่มีปัจจัยอื่นประกอบกันที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถกลับคืนแผ่นดินเกิดได้ รวมถึงการเมืองของทรงจำที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนซ้อนทับ บิดเบือน และกลายเป็นทรงจำของคนรุ่นถัดมาอันเกิดจากมายาคติดังกล่าว 
.
ร่วมเสวนาโดย
-คุณวีรพร นิติประภา (นักเขียนหญิงคนแรกที่ได้รับรางวัลซีไรต์ 2 สมัย)
-ผศ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ (คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
-ดร.ธร ปีติดล (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
-ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
.
ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น
ณ ห้อง ร.202 ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
#70ปีรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ #70thAnniversarySeminarSeries