สันติสนทนา: เส้นทางเผชิญความรุนแรงชายแดนใต้ 2534-2554

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ
.
“สันติสนทนา: เส้นทางเผชิญความรุนแรงชายแดนใต้, 2534-2554”
.
ร่วมเสวนาโดย:
-รศ.ดร. มารค ตามไท (อดีตผู้อำนวยการสถาบันศาสนาวัฒนธรรมและสันติภาพ ม.พายัพ)
-คุณสมเกียรติ บุญชู (อดีตรองเลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ)
-พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ (หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้)
-คุณรอมฎอน ปันจอร์ (บรรณาธิการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้)
.
ดำเนินรายการโดย: รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว (รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

.
ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.
.
ณ ห้อง ร. 103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
#70ปีรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ #70thAnniversarySeminarSeries