เสวนา "การเลือกตั้งตอบโจทย์ประเทศไทยหรือไม่"

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ

 

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโครงการเสวนาภายใต้หัวข้อ "การเลือกตั้งตอบโจทย์ประเทศไทยหรือไม่"

ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:00 – 16:40 น.
ณ ห้องประชุมนรสิงห์ ชั้น 2 
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประเด็นเสวนา
- สภาพสังคมไทยหลังผ่านการเลือกตั้ง
- บทบาทของนักศึกษากับการเมืองไทย
หลังผ่านการเลือกตั้ง
- หลักประชาธิปไตยกับวัฒนธรรมไทย

ติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารงานเสวนาทั้งหมดได้ที่เพจ พรรคเสรีอินทนิล - Freedom of Maejo