เสวนา "ห้องเรียนเผด็จการ | ถอดบทเรียนการเมืองร่วมสมัย"

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ

 

"ห้องเรียนเผด็จการ | ถอดบทเรียนการเมืองร่วมสมัย"

พบกับวิทยากร
- ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้เขียนหนังสือ “เผด็จการวิทยา”
- คุณณัฏฐา มหัทธนา นักกิจกรรมอิสระ
- คุณณัชปกร นามเมือง ทีมงานเว็บไซต์ iLaw

เหตุใดระบอบเผด็จการจึงเติบโตเเละสามารถดำรงอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัย? 
ร่วมเรียนรู้เเละหาคำตอบได้พร้อมกัน
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้อง common room คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

งานเสวนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาการเมืองการปกครองไทย (ร.424)