กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา "รุ่งอรุณวันเก่าของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย"

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ

 

 

 ชม ภาพเหตุการประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ที่เคยถูกปิดเป็นความลับใน รุ่งอรุณวันใหม่ในป่า ภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี 2561 ภาพยนตร์บันทึกวิถีชีวิตและกิจกรรมสำคัญของของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) บนฐานที่มั่นเทือกเขาภูพาน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่หลบหนีมาจากเหตุการณ์ล้อมฆ่าและจับกุมนักศึกษาที่ชุมนุมกันต่อต้านเผด็จการในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ที่อาจเรียกเฉพาะกิจได้ว่าหนังป่า

 

สนทนา กับวิทยากรผู้เคยร่วมต่อสู้กับพคท. รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท เหวง โตจิราการ อนิรุธ โกศล และประธานคณะกรรมการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ศักดินา ฉัตรกุล อยุธยา ดำเนินรายการโดย ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์

 

กิจกรรมจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 . เป็นต้นไป โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม