พลเมืองบนเส้นทางสู่การเลือกตั้ง 62

โครงการอัตลักษณ์สิงห์
 
กิจกรรมที่ 1 พลเมือง: พลเมืองบนเส้นทางสู่การเลือกตั้ง 62
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30-16.30 น.
ณ ห้อง ภูกามยาว7 อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา
 
 
 
12.30 - 13.00 น. นิสิตลงทะเบียน
13.00 - 15.00 น. เสวนาหัวข้อ "พลเมืองบนเส้นทางสู่การเลือกตั้ง 62"

วิทยากร
กิตธนรัช พ่วงภิญโญ หัวหน้างานการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานกกต. จังหวัดพะเยา
ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
 
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ดารารัต์ คำเป็ง คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 
15.10-16.00 จำลองการเลือกตั้ง