เสวนา ปฏิรูปประชาธิปไตยจากชุมชนฐานรากสู่ประเทศ

ขอเรียนเชิญนักการเมือง พรรคการเมือง นักวิชาการ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม
.
เวทีถกแถลงเชิงวิชาการ “ปฏิรูปประชาธิปไตยจากชุมชนฐานรากสู่ประเทศ” วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 109 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
.
ลงทะเบียนร่วมงานออนไลน์ https://goo.gl/forms/F2Y4hLh756kb6ZW03