จากรายงานของยูเอ็นถึงแนวทางการทำงานเพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

 

สืบเนื่องจากรายงานประจำปีของคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่เขียนถึงประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนของไทยจนเกิดเป็นที่ถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ประกอบกับในวาระครบรอบ 20 ปี ปฎิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ยืนยันว่า ทุกคนมีสิทธิโดยลำพังหรือร่วมกับผู้อื่นในการส่งเสริมและต่อสู้เพื่อให้เกิดการคุ้มครองและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ดังนั้นทางแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จึงได้จัดเวทีพูดคุยในประเด็น “จากรายงานของยูเอ็นถึงแนวทางการทำงานเพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนของไทย” เพื่อหาทางออกร่วมกันในการทำงานเพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนของไทย ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคริสตัล 3-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ เวลา 13.00-16.30 น. 

ร่างกำหนดการ
“จากรายงานของยูเอ็นถึงแนวทางการทำงานเพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนของไทย”
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องคริสตัล 3-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ
********************************************************

13.00 น. ลงทะเบียน
13.30 –13.45 น. ปาฐกถาหัวข้อ “บทบาทของรัฐในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”
โดย บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ * 
14.00-15.20 น. เวทีเสวนา “เรื่องเล่าของเธอ: ความท้าทายที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงต้องเผชิญ”
ร่วมเสวนาโดย 
อังคณา นีละไพจิตร นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง
นริศราวัลถ์ แก้วนพรัตน์ หลานสาวผู้ต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับน้าชายที่ถูกครูฝึกซ้อมและทรมานจนเสียชีวิตในค่ายทหาร
รจนา กองแสน ตัวแทนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มเหมืองแร่เมืองเลย
ชวนคุยโดย หทัยรัตน์ พหลทัพ ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส 
15.20-16.30 น. เวทีเสวนา “20 ปีปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน: แนวทางเพื่อยกระดับการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย” 
ร่วมเสวนาโดย 
เอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
ตัวแทนจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติ *
ปรานม สมวงศ์ องค์กรโปรเท็คชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
ชวนคุยโดย ตัวแทนจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติ *
16.30 น.. ยื่นจดหมายเปิดผนึกและข้อเสนอแนะจากองค์กรภาคเอกชนในประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ตัวแทนรัฐบาล 

***************

หมายเหตุ: มีล่ามแปลพร้อมหูฟังเป็นภาษาไทยและอังกฤษ

*วิทยากรอยู่ระหว่างการประสานงาน

ลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมได้ที่นี่ https://bit.ly/2JFNzpv