วิษณุ เปิดไทมไลน์เลือกตั้ง เลือกนายกฯ ได้ คสช. สิ้นสุด

วิษณุ เปิดไทมไลน์เลือกตั้ง เลือกนายกฯ ได้ คสช. สิ้นสุด

เมื่อ 8 พ.ย. 2561
 
 
8 พฤศจิกายน 2561 วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงข่าว เรื่อง การเตรียมการของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการเลือกตั้ง ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล 
 
ทั้งนี้ วิษณุได้กล่าวถึงปฏิทินการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกำหนดการต่างๆ ดังนี้
 
๐ 11 ธันวาคม 2561 พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. เริ่มบังคับใช้ (ต้องจัดการเลือกตั้งให้เสร็จใน 150 วัน หรือ 9 พฤษภาคม 2562)
 
๐ 16-27 ธันวาคม 2561 กกต.จะประกาศใช้ พ.ร.ฏ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. และปลดล็อกคำสั่งคสช.
 
๐ ภายใน 5 วันนับจากประกาศใช้ พ.ร.ฏ. เลือกตั้ง ส.ส.ฯ กกต.ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง/วันรับสมัคร/จำนวนส.ส.ในแต่ละเขต
 
๐ ไม่เกิน 25 วัน นับจากประกาศใช้ พร.ฏ. เลือกตั้ง ส.ส.ฯ กกต. เปิดรับสมัคร ส.ส.โดยให้เวลา 5 วัน และพรรคการเมืองต้องแจ้งชื่อนายกฯ ให้ กกต.ประกาศ
 
๐ 2 มกราคม 2562 กกต. ส่งรายชื่อผู้เข้ารอบ ส.ว. 200 คน ให้ คสช. คัดเลือกเหลือ 50 คน บวก สำรอง 50 คน
 
๐ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หยุดพิจารณากฎหมาย
 
๐ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เลือกตั้ง ส.ส.ทั่วประเทศ 350+150 = 500 คน
 
๐ 24 เมษายน 2562 กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง (ภายใน 60 วันนับจากเลือกตั้ง)
 
๐ 27 เมษายน 2562 คสช. ประกาศรายชื่อ ส.ว. 250 คน และนำขึ้นถวายโปรดเกล้าฯ
 
๐ ก่อนหน้าการเปิดประชุมรัฐสภา 1 วัน สนช. สิ้นสุดลง
 
๐ ภายใน 8 พฤษภาคม 2562 เปิดประชุมรัฐสภา จากนั้น
 
1) เลือกประธานสภาฯ และประธานวุฒิสภา 
 
2) เลือกนายกรัฐมนตรี 
 
3) โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกฯ 
 
4) ตั้งครม. และครม.ใหม่ปฏิญาณ รัฐบาลเก่าและ คสช.สิ้นสุดลง
 
ทั้งนี้ วิษณุกล่าวว่าจะสามารถจัดตั้ง ครม. ได้ในเดือนมิถุนายน 2562