อภิปราย โลกเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่ความยุติธรรมและความกรุณาฯ

12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 -16.00 น. สถานที่สัมมนา ห้อง ร.102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

นำโดย
คริสทีน แดนน์
นักทฤษฏีด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองสีเขียว และผู้อำนวยการเลือกตั้งของพรรคเขียวแห่งนิวซีแลนด์ ที่นำส.ส. ของพรรคเข้าไปสู่สภาเป็นครั้งแรก
ร่วมกับ
• ดร.ประพิมพ์ฝัน เชียงกูล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสนใจทางวิชาการ: เศรษฐกิจสีเขียวและระบบเกษตรกรรม-อาหาร เศรษฐศาสตร์การเมืองของการพัฒนา
• ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความสนใจทางวิชาการ: อุตสาหกรรมการเกษตร การจัดการทรัพยากรและการพัฒนาชนบท
• รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสนใจทางวิชาการ: นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ ร่วมกันมองภาพใหญ่ทั่วโลก ของขบวนการต่อต้านระบบโลกที่ไร้ความยุติธรรม และการหาทางออกใหม่ๆมากมาย รวมทั้งการเกิดขึ้นของพรรคเขียวและความจำเป็นที่ต้องก้าวไปให้มากกว่านั้น/

วิทยากรจะนำเสนอกรณีศึกษาอย่างรูปธรรมจาก ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศไทย

ขอเชิญร่วมกันค้นหาพลังสร้างสรรค์ของทางเลือกใหม่ๆและแรงบันดาลใจจากทั่วโลก เพื่อร่วมกันสร้างโลกที่ยุติธรม เมตตากรุณา และยั่งยืน

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่
https://goo.gl/forms/QWPjEcm8OGpOFjlZ2

สอบถามเพิ่มเติม
ศรีสุดา ชมพันธ์ 0984580332 LineID: oddoneout111
พรพิมล สันทัดอนุวัตร 0864065750 LineID: Janepawnpimon

www.awakeningleadership.net
Facebook: Awakening Leadership Training Program (ALT)