แถลงข่าวเปิดบ้านสามัญชน "สามัญชนเดินหน้า We walk to We vote"

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00น. – 16.00น. ณ ร้านกาแฟมูลนิธิกระจกเงา วิภาวดีรังสิต 64

ด้วยสมาชิกโครงการจัดตั้งพรรคสามัญชน และว่าคณะกรรมการพรรคสามัญชนที่มีเป้าหมายในการสร้างพรรคการเมืองบนพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตยจากรากฐาน เคารพสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมเป็นธรรม ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 กันยายน เป็นที่เรียบร้อยตามกฎหมายแล้ว และเพื่อให้เป้าหมาย จุดยืนของพรรคฯ ได้เป็นที่รับรู้กันในวงกว้างต่อไป ว่าที่คณะกรรมการ และสมาชิกผู้จัดตั้งจึงได้พิจารณาจะจัดให้มีการแถลงข่าวและนำเสนอความคืบหน้า แนวคิดของพรรค ภายใต้กรอบแนวคิด "สามัญชนเดินหน้า We walk to We vote" พร้อมกับเปิดตัวว่าที่กรรมการพรรคสามัญชน 

14.00 น.  ลงทะเบียน / วีดีโอนำเสนอสามัญชน

14.15 น. กล่าวต้อนรับ โดย แมน ปกรณ์ อารีกุล โฆษกพรรคฯ

14.30 น.  นำเสนอ ความคืบหน้าในการจัดตั้งพรรค โดย คุณศิววงศ์ สุขทวี นายทะเบียนสมาชิก

และ แนวคิด และจุดยืนพรรคสามัญชน โดย คุณกิตติชัย งามชัยพิสิฐ เลขาธิการพรรค

14.45 น.  Ted Talk 5 นาที หัวข้อ ทำไมต้องสามัญชน และภาพฝันที่เชื่อมโยงประเด็นงาน

สิทธิทรัพยากรของสามัญชน โดย ชุทิมา ชื่นหัวใจ รองเลขาธิการพรรคฯ / กลุ่มรักษ์บ้านแหง ลำปาง

สิทธิความมั่นคงทางอาหาร โดย คุณมงคล ด้วงเขียว คณะทำงานด้านเกษตรทางเลือก

สิทธิความหลากหลายทางเพศ โดย คุณ ชุมาพร แต่งเกลี้ยง รองหัวหน้าพรรคฯ ภาคกลาง

สิทธิการเมืองคนรุ่นใหม่ โดย คุณสหชาติ วงษ์ตะวัน ตัวแทนปีกเยาวชนสามัญชน

รัฐสวัสดิการ โดย นิมิตร เทียมอุดม คณะทำงานผลักดันรัฐสวัสดิการ

ประชาธิปไตยฐานราก โดย คุณจอน อึ้งภากรณ์ ที่ปรึกษา พรรคสามัญชน

ทิศทางการเมืองของสามัญชน โดย คุณเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ว่าที่ หัวหน้าพรรค

15.30 น.  ประกาศการเดินรณรงค์การเลือกตั้งตามวิถีสามัญชน "สามัญชนเดินหน้า We walk to We vote"

พร้อมประกาศนัดหมายสามัญชน เดินไปยื่นเอกสารต่อ กกต. วันที่ 16 พฤศจิกายน 61 

15.30 น..  แลกเปลี่ยนซักถาม

16.00 น.  ร่วมร้องเพลงเราคือเพื่อนกัน และรับประทานของว่าง

 

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง