เสวนา สู่การเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม: บทเรียนจากต่างประเทศและสถานการณ์ในสังคมไทย

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) ร่วมกับกลุ่มต่างๆ ในนามเครือข่ายประชาชนที่ต้องการการเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรม และมีผลในทางปฏิบัติ (FFFE) และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดเสวนาหัวข้อ "สู่การเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม: บทเรียนจากต่างประเทศและสถานการณ์ในสังคมไทย" บ่ายวันที่ 4 พฤศจิกายน นี้ ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์