NLA Weekly (22 ตุลาคม - 28 ตุลาคม 2561): สนช. รับหลักการกฎหมายอย่างน้อย 4 ฉบับ-ออกระเบียบจ่ายเบื้อประชุมศาล

NLA Weekly (22 ตุลาคม - 28 ตุลาคม 2561): สนช. รับหลักการกฎหมายอย่างน้อย 4 ฉบับ-ออกระเบียบจ่ายเบื้อประชุมศาล

เมื่อ 28 ต.ค. 2561
ความเคลื่อนไหวสัปดาห์นี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบกฎหมายอย่างน้อย 4 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม, ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี, ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร และ ร่าง พ.ร.บ.การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา
 
โดยกฎหมายที่ถูกพูดถึงมากในสัปดาห์นี้คือ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบศาลยุติธรรมฯ ที่เพิ่มอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ให้สามารถออกระเบียบกำหนดเบี้ยประชุมสำหรับข้าราชการตุลาการซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 193 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติให้ศาลยุติธรรมมีระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสม
 
24 ตุลาคม 2561
 
“วิษณุ” ยันแนวคิดขยายเวลาเกษียณฯ ไม่ทันรัฐบาลนี้ ชี้แก้ กม.หลายฉบับ-ยังไม่สรุป
 
วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงแผนปฏิรูประบบราชการลดอัตรากำลังพลให้ขยายอายุเกษียณราชการ จาก 60 ปี ออกไปเป็น 63 ปี ว่ายังไม่มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และการแก้ไขกฎหมายจะไม่ทันรัฐบาลนี้ เพราะจะต้องแก้ไขกฎหมายหลายฉบับ รวมถึงมีหลายแนวคิดเพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม
 
รวมถึงจะพิจารณาไปอีกว่าอาจจะไม่ใช่ขยายการเกษียณอายุราชการไปถึงอายุ 63 ปี แต่อาจจะพิจารณาเป็นตัวเลขอื่น หรืออาจจะใช้การเกษียณอายุราชการในแบบของศาลหรือตุลาการหรือไม่ โดยในตำแหน่งบริหารไม่สามารถให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปได้ เช่น ตำแหน่งอธิบดี และปลัดกระทรวง หรืออาจจะให้อยู่ในตำแหน่งนั้นต่อไปเหมือนยังไม่เกษียณอายุราชการ
 
 
25 ตุลาคม 2561
 
สนช. รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบศาลยุติธรรมฯ แก้ไขกฎหมายชัดขึ้นให้ "ผู้พิพากษาบริหาร" กำหนดเบี้ยประชุม
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ....) ด้วยคะแนนเห็นชอบ 181 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง เหตุผลของการเสนอ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ คือ การเพิ่มอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ให้สามารถออกระเบียบกำหนดเบี้ยประชุมสำหรับข้าราชการตุลาการซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 193 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติให้ศาลยุติธรรมมีระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสม
 
อย่างไรก็ตามการกำหนดเบี้ยประชุมให้ผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่ในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเป็นอำนาจของ ก.บ.ศ. อยู่แล้วตามมาตรา 17(1) ของ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 แต่การแก้ไขครั้งนี้เป็นการเพิ่มมาตรา 17 (1/1) เพื่อให้ชัดขึ้นว่า ก.บ.ศ. มีอำนาจออกระเบียบกำหนดเบี้ยประชุมฯ ทั้งนี้หาก ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจาก สนช. จะต้องมีการจัดทำ “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเบี้ยประชุมใหญ่ในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกา” ซึ่งจะทำให้เสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่ พ.ร.บ.ฉบับนี้บังคับใช้
 
ที่มา: ไอลอว์
 
สนช. รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชันฯ
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ…. ด้วยคะแนน 176 ต่อ 0 มีสาระสำคัญตามบทวิเคราะห์สรุปร่างกฎหมาย ให้เหตุผลว่า เพื่อให้การบริหารราชการศาลยุติธรรมเหมาะสมกับปริมาณคดี และมีผู้พิพากษาที่มีอาวุโสในระดับเดียวกัน เป็นผู้พิจารณาคดี ทำให้ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับคือ การพิจารณาคดีของศาลเกิดความเป็นเอกภาพ และส่งเสริมให้กระบวนการยุติธรรมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
 
 
เลขาฯ กกต.ชี้เดินรณรงค์หาสมาชิกทำได้ ขู่จูงใจ-ให้คนอื่นครอบงำ เจอยุบพรรค
 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการเดินพบปะประชาชนของพรรคการเมืองเพื่อเชิญชวนรับสมัครสมาชิก หรือเลือกตั้งหัวหน้าพรรค ว่าต้องดูข้อกฎหมาย หากเป็นการหาสมาชิกพรรคก็เป็นเรื่องจำเป็น เพราะต้องมีสาขาพรรคจึงจะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งได้ จึงต้องหาสมาชิกให้ได้ ดังนั้นต้องดูที่เจตนา
 
ส่วนการพิจารณาเรื่อง ทักษิณ ชินวัตร ครอบงำพรรคเพื่อไทยนั้นอยู่ในระหว่างการตรวจสอบหลักฐาน ทั้งนี้ในส่วนของ กกต.ก็ติดตามกระแสข่าวทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีพรรคสาขา ไปจนถึงการเจรจาแบ่งพื้นที่ โดยทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน จึงฝากเตือนไปถึงพรรคการเมืองทุกพรรคว่า พ.ร.บ.พรรคการเมืองมีผลบังคับใช้แล้ว กรรมการบริหารพรรคต้องไปดูบทบัญญัติของกฎหมาย อย่าฝ่าฝืนกฎหมายที่จะทำให้ถูกยุบพรรค สิ่งเหล่านี้พรรคการเมืองต้องหลีกเลี่ยง ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองอยากเตือนไปยังทุกพรรคการเมืองว่าอย่าทำผิดกฎหมายจนต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรค
 
 
กกต.สรุปยอดลงทะเบียน 476 องค์กรเสนอชื่อผู้สมัคร ส.ว แจง 6 จว.ไม่มีองค์กรเสนอ 
 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงสรุปการยื่นคำขอลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ทั่วประเทศ ที่กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศเปิดรับลงทะเบียนองค์กรระหว่างวันที่ 15-24 ต.ค. มีผู้แทนองค์กรมาลงทะเบียนองค์กรจำนวนทั้งสิ้น 476 องค์กร จาก 71 จังหวัดทั่วประเทศ แยกเป็น กลุ่ม 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 51 องค์กร กลุ่ม 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 15 องค์กร กลุ่ม 3 กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข 87 องค์กร กลุ่ม 4 กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง 79 องค์กร กลุ่ม 5 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน / อาชีพอิสระ 26 องค์กร ทั้งนี้ พบมี 6 จังหวัด ไม่มีองค์กรยื่นลงทะเบียน แต่เชื่อว่าไร้ปัญหายังมีผู้สมัครอิสระ และคาดว่า เสร็จกระบวนการทั้งหมดกลางเดือนพฤศจิกายน 
 
 
26 ตุลาคม 2561
 
สนช.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
 
พีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม มีวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของการใช้สกุลเงินอื่น นอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ดำเนินงาน อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการคำนวณค่า หรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สินหรือหนี้สิน วิธีการคำนวณและการชำระภาษีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน โดยกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ใช้สกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินหลักในการดำเนินงาน จัดทำบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการลงบัญชี สามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ โดยไม่ต้องคำนวณค่าหรือราคาเป็นสกุลเงินบาทก่อน เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลดต้นทุนผู้ประกอบการ และจูงใจให้มีการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ และบริษัทระหว่างประเทศในประเทศไทยมากขึ้น
 
 
สนช. รับหลักการร่างพ.ร.บ.การดูแลผลประโยชน์
 
ที่ประชุม สนช.รับหลักการร่าง พ.ร.บ.การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา ด้วยคะแนน  158 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง 
 
โดยร่าง พ.ร.บ.การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ มี วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ ว่า เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 ใช้ฉบับเฉพาะแก่สัญญาต่างตอบแทนที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีหนี้ในการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีการชำระเงินเท่านั้น ไม่สามารถใช้บังคับแก่สัญญาต่างตอบแทนอื่นได้ 
 
ด้านสมาชิก สนช.ส่วนใหญ่เห็นว่า การระดมทุนต่อจากนี้มีการลงทุนผ่านกลไกทางเทคโนโลยีเป็นหลัก รวมถึงรูปแบบการดูแลผลประโยชน์คู่สัญญาอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาไปสู่การเงินยุคใหม่ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาทำหน้าที่กำกับดูแลต้องเข้าใจกลไกของนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น รองรับกับอำนาจหน้าที่ 
 
 
“วิษณุ” เตือนพรรคลงพื้นที่ระวังทำผิด กม. ยันไม่เลื่อนวันเลือกตั้งให้ ศธ.ปรับสอบ GAT/PAT
 
ที่ทำเนียบรัฐบาลวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมหารือกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และพรรคการเมืองว่ายังไม่ได้ติดต่อนัดหมายกัน ต่างฝ่ายต่างเตรียมการในส่วนของตัวเอง หากนัดกะทันหันจะได้ไม่ต้องเตรียมอะไรมาก
 
ทั้งนี้ วิษณุ ระบุ ระบุยังไม่กำหนดวันถก คสช.-กกต.ครั้งใหม่ แต่เตือนพรรคการเมืองลงพื้นที่ให้ระวังตัวอย่าทำผิดกฎหมาย ขณะเดียวกัน ไม่เลื่อนวันเลือกตั้ง แต่ให้ ศธ.ไปปรับวันเวลาสอบ GAT/PAT ไม่ให้เด็กเสียสิทธิ
 
 
28 ตุลาคม 2561
 
คสช. ขออย่ากังวล จนท.สังเกตการณ์พรรคลงพื้นที่ ยันไม่กระทบเสรีภาพ
 
 
พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงกรณีที่อาจมี จนท.ร่วมสังเกตการณ์ ขณะพรรคการเมือง หรือ ว่าที่พรรคการเมืองออกทำกิจกรรมต่างๆ ในช่วงนี้ ว่าอาจเป็นไปตามแนวทางดูแลความเรียบร้อยทั่วไป โดยเชื่อว่า ถ้ามีพื้นที่ไหนที่มี จนท.ไปสังเกตการณ์ก็จะเป็นในลักษณะดูภาพรวมกว้างๆ ทั่วไป อาจมีการเก็บรายละเอียดที่เพียงพอ อย่างน้อยสามารถไปใช้ยืนยัน กรณีกลุ่มหรือพรรคการเมืองอื่นๆ อาจสงสัยและกังวลเกี่ยวกับการทำกิจกรรมนั้นๆ ได้ 
 
เชื่อว่า จนท.คงไม่ได้จำกัดสิทธิต่อการดำเนินการอะไร ถ้าการกระทำต่างๆ อยู่ในกรอบกฎหมาย โดยหลักๆ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เช่น การหาสมาชิกพรรคของกลุ่มหรือบุคคลสามารถดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย และอยู่ในกรอบการผ่อนคลายที่กำหนดให้สามารถทำบางกิจกรรมได้ในช่วงนี้