การประชุมสามัญประจำปี ความตาย โทษประหาร และจริยธรรม