แถลงรายงานและเวทีเสวนา “เราสู้เพื่อปกป้องบ้านของเรา” การตอบโต้นักปกป้องสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดเลย ประเทศไทย

แถลงรายงานและเวทีเสวนา “เราสู้เพื่อปกป้องบ้านของเรา” การตอบโต้นักปกป้องสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดเลย ประเทศไทย

องค์กรฟอร์ติฟายไรท์ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวรายงานและเวทีเสวนา หัวข้อ “เราสู้เพื่อปกป้องบ้านของเรา” การตอบโต้นักปกป้องสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดเลย ประเทศไทย
 
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น
 
ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ อาคารมณียาเซ็นเตอร์ รถไฟฟ้าสถานีชิดลม
 

โดยเวทีเสวนาจะมีตัวแทนจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบและนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเข้าร่วมเป็นวิทยากรด้วย และดำเนินรายการเป็นภาษาไทยและอังกฤษ
 
 

นักปกป้องสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กําลังถูกคุกคาม เป็นเวลากว่าทศวรรษ สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ซึ่งเป็นเครือข่ายระดับชุมชนของนักปกป้องสิ่งแวดล้อม ได้เรียกร้องให้มีการ ตรวจสอบและแสดงความรับผิด รวมถึงการคุ้มครองสิทธิ จากผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดจากการทําเหมืองแร่ ทองคําในจังหวัดเลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย การณรงค์เหล่านี้ทําให้พวกเขาถูกตอบโต้และถูก ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน

ฟอร์ติฟายไรต์จะแถลงข่าวเปิดตัวรายงานจํานวน 90 หน้าที่บันทึกข้อมูลของการละเมิดสิทธิมนูษยชน และการปฏิบัติชอบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นเป็นเวลายาวนานกว่าทศวรรษ ต่อสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด และนักปกป้องสิ่งแวดล้อมคนอื่น ๆ ในจังหวัดเลย รายงานฉบับนี้ เราสู้เพื่อปกป้องบ้านของเราการตอบโต้ นักปกป้องสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดเลย ประเทศไทย ฟอร์ติฟายไรต์ใช้เวลาสามปีในการเก็บข้อมูล โดยมีการ สัมภาษณ์ผู้เสียหายและประจักษ์พยาน จากชุมชนที่ได้รับผลกระทบจํานวน 59 ครั้ง และรวบรวมข้อมูลจาก การสังเกตการณ์คดี ฟอร์ติฟายไรท์ได้ตรวจสอบหลักฐานที่เป็นอกสารมากกว่า 1900 หน้า วีดีโอกว่า 500 คลิป และรูปภาพมากกว่า 1000 ภาพ รายงานนี้ให้ข้อมูลการละเมิดและการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง การจํากัดสิทธิที่จะมีเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ความมั่นคงปลอดภัย การจํากัดสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการ

แสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ และสิทธิที่จะอยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดี รายงานฉบับนี้ยังได้รวบรวม เรื่องราวของความเข้มแข็งไม่ย่อท้อของสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด

วิทยากรในเวทีเสวนา ประกอบด้วย

§ ตัวแทนจากกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด
§ .รัตนมณี พลกล้า ผู้ประสานงานและก่อตั้งมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน § สุธารี วรรณศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน ฟอร์ติฟายไรท์

ผู้ดําเนินรายการ

§ เอมี สมิท ผู้อํานวยการบริหาร ฟอร์ติฟายไรท์

สถานที่: สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม มีบริการล่ามภาษาไทยและอังกฤษระหว่างการแถลงข่าวและเวทีเสวนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อขอสัมภาษณ์ กรุณาติดต่อ

เอมี สมิท ผู้อํานวยการบริหาร ฟอร์ติฟายไรท์ +66.87.795.5454, [email protected]; Twitter: @AmyAlexSmith, @fortifyrights
(
ภาษาอังกฤษ)

สุธารี วรรณศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน ฟอร์ติฟายไรท์ +66.61.545.0524, [email protected]; Twitter: @Suthareew, @fortifyrights
(
ภาษาไทยและอังกฤษ