สัมมนาวิชาการเรื่อง '200 ปีชาตกาล คาร์ล มาร์กซ์ 100 ปีชาตกาล หลุยส์ อัลธูแซร์ ว่าด้วยการก่อรูปของทุน รัฐ และสังคม'

 

สัมมนาวิชาการเรื่อง '200 ปีชาตกาล คาร์ล มาร์กซ์ 100 ปีชาตกาล หลุยส์ อัลธูแซร์ ว่าด้วยการก่อรูปของทุน รัฐ และสังคม'

สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พรรคลูกระนาด และ Group of Comrades ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง '200 ปีชาตกาล คาร์ล มาร์กซ์ 100 ปีชาตกาล หลุยส์ อัลธูแซร์ ว่าด้วยการก่อรูปของทุน รัฐ และสังคม' ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารคณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่เวลา 14.00 - 19.00 น.

โดยมีกำหนดการดังนี้
14.00 - 14.30 น. : ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
14.30 - 18.00 น. : หัวข้อ 'การก่อรูปและการเปลี่ยนผ่านของรัฐ' โดย คุณสุรัตน์ สกุลคู
หัวข้อ 'กำลังรอการยืนยันหัวข้อ' โดย คุณ ชัชวาล พุทธวงษ์
หัวข้อ 'ปรัชญาปฏิวัติของคาร์ล มาร์กซ์' และ 'การก่อรูปทางสังคมกับมาร์กซิสต์แบบโครง
สร้างนิยม' โดย คุณ จักรพล ผลละออ
ดำเนินรายการโดย คุณสหชาติ วงษ์กะวัน
18.00 - 19.00 น. : ช่วงแลกเปลี่ยน ตอบคำถาม
19.00 น. : จบงานสัมมนา

สามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesQQT6_OCZbi9OyYsBzxrWGShSVGH7nhIp5NySiAb4InzY3w/viewform
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : [email protected]