เสวนาเรื่อง "วิวัฒนาการรัฐจากฟิวดัลถึงการปฏิวัติ"

เสวนาเรื่อง "วิวัฒนาการรัฐจากฟิวดัลถึงการปฏิวัติ"

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

History TU ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังงานเสวนาเรื่อง "วิวัฒนาการรัฐจากฟิวดัลถึงการปฏิวัติ" เนื่องในโอกาสตีพิมพ์หนังสือ "วิวัฒนาการรัฐอังกฤษ ฝรั่งเศส ในกระแสเศรษฐกิจโลก จากระบบฟิวดัลถึงการปฏิวัติ" (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม) ของ รศ.ดร.กุลลดา เกษบุญชู มี้ด 

 

ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561  เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง 107 ริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์