กิจกรรมเสวนา เปิดตัวหนังสือ ของมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ฯ

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา / เปิดตัวหนังสือ ของมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ฯ

งานเสวนา / เปิดตัวหนังสือ – Book launch

"ความคิดแหวกแนวของไทย จิตร ภูมิศักดิ์ และ โฉมหน้าของศักดินาไทยในปัจจุบัน " 

(เคร็ก เรย์โนลด์ส เขียน /อัญชลี สุสายัณห์ แปล /นิธิ เอียวศรีวงศ์ บก.)

ศุกร์ 5 ตุลาคม 2561 / Fri  5 Oct 2018

เวลา 13.00 – 16.00 / 1 - 4 pm.

ณ  ห้อง 102  / Room 102

คณะรัฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ / Faculty of Political Science, TU. Thaprachan