“ปลดล็อกพรรคการเมือง” เพื่อเตรียมตัวสู่การเลือกตั้ง

“ปลดล็อกพรรคการเมือง” เพื่อเตรียมตัวสู่การเลือกตั้ง

เมื่อ 14 ก.ย. 2561

ร่วมเข้าชื่อ “ปลดล็อกพรรคการเมือง” เพื่อเตรียมตัวสู่การเลือกตั้ง

 

ถึงวันนี้พรรคการเมืองยังถูกล็อกไว้ ไม่ให้ประชุมหรือทำกิจกรรมของพรรค ด้วยประกาศ คสช. ฉบับที่ 57/2557 ออกเมื่อ 12 มิถุนายน 2557 ข้อที่ 2 “ห้ามมิให้พรรคการเมืองที่มีอยู่แล้วดำเนินการประชุม หรือดำเนินการใดๆ ทางการเมือง และการดำเนินการเพื่อการจัดตั้งหรือจดทะเบียนพรรคการเมืองให้ระงับไว้เป็นการชั่วคราวด้วย รวมทั้งให้ระงับการจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไว้เป็นการชั่วคราวด้วย”

 

 

แม้ว่าพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับใหม่ ซึ่งเริ่มบังคับใช้ไปตั้งแต่ 7 ตุลาคม 2560 จะกำหนดเงื่อนไขให้พรรคการเมืองต้องดำเนินการต่างๆ เช่น แจ้งและยืนยันสมาชิกพรรค จัดตั้งพรรค ประชุมพรรค ภายใน 90-180 วัน แต่พรรคการเมืองก็ไม่สามารถทำตามนั้นได้ เพราะติดล็อกประกาศฉบับนี้อยู่ จนเมื่อใกล้ครบกำหนดเวลา คสช. ก็เลยใช้มาตรา 44 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 53/2560 ให้ดำเนินกิจกรรมบางอย่างได้ เช่น จัดตั้งพรรคใหม่ได้ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 จดทะเบียนสมาชิกและให้สมาชิกชำระค่าบำรุงพรรคได้ในวันที่ 1 เมษายน 2561 แต่การจัดประชุมใหญ่และการจัดตั้งพรรคและอื่นๆ ให้เริ่มเมื่อมีการยกเลิกประกาศ คสช. ฉบับนี้ และคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558

 

ปัจจุบัน พรรคการเมืองยังไม่ได้ดำเนินกิจกรรมใดๆ ตามที่พ.ร.ป.กำหนดเลย และเหตุข้อนี้ก็ถูกใช้อ้างเพื่อยืดเวลาบังคับใช้ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ไปอีก 90 วัน ทำให้การเลือกตั้งภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศไว้ อาจต้องเลื่อนไปเป็นต้นปี 2562 แทนอีกด้วย

 

เครือข่ายภาคประชาชนเห็นว่า การยกเลิกประกาศ คสช. ฉบับที่ 57/2557 เพื่อปลดล็อกพรรคการเมืองไม่ได้สำคัญแค่ต่อพรรคการเมืองเท่านั้น แต่ยังสำคัญต่อการเดินหน้าโรดแมปสู่การเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมอีกด้วย

 

โดยเครือข่ายภาคประชาชน ต้องการรวบรวมรายชื่อประชาชนให้ได้อย่างน้อย 10,000 รายชื่อ เพื่อใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญมาตรา 133(3) เสนอร่างพ.ร.บ. ยกเลิกประกาศ และคำสั่งของ คสช. อย่างน้อย 35 ฉบับ

 

ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ที่ ilaw.or.th/10000sign