ขอเชิญเข้าร่วมเสวนากับ "นักกฎหมายสายเกรียน"

 

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนากับ "นักกฎหมายสายเกรียน"
โดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ จาก ILaw และ สุภาภรณ์ มาลัยลอย จากมูลนิธิ EnLaw
ณ ห้องประชุม LB 1201 คณะนิติศาสตร์ มช. วันที่ 26 กันยายนนี้ เวลา 10.00 - 12.00 น.