เสวนา อยู่แห่งไหนไม่ห่างไกลการละเมิด

Realframe ร่วมกับ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเวทีเสวนา "อยู่แห่งไหนไม่ห่างไกลการละเมิด"
และนิทรรศการภาพถ่ายสารคดี "เสียงกระซิบจากบ้านป่า..."

วันอาทิตย์ 2 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ที่ ปาตานี อาร์ตสเปซ (Patani Art Space)

"Born To Be Wild"

“กะเหรี่ยง” คือคำใช้เรียกเขาเหล่านั้น ซึ่งโดยนัยยะของมันแฝงด้วยด้วยระยะห่าง ความแตกต่าง ความเป็นชายขอบ เสมือนพรมแดนทางภาษาที่อาจแบ่งเขาแบ่งเราได้แยบยลกว่าพรมแดนทางแผ่นดิน

“ความเป็นอื่น” อาจเกิดขึ้นง่ายดายกว่านั้น ทั้งที่ใครต่อใครต่างก็พูดกันว่าบ้านของพวกเขาอยู่ในป่า ป่าที่ควรจะเป็นบ้านของสรรพสัตว์ ป่าที่ควรจะเป็นพื้นที่อนุรักษ์ตามนิยามศัพท์ของ “คนเมือง”

วาทกรรม “ไร่เลื่อนลอย” จากตำราการศึกษาภาคบังคับยิ่งตอกย้ำภาพจำของสังคมที่มีต่อเขาเหล่านั้น จวบจนกระทั่งปัจจุบันภาพลักษณ์ของการเป็นคนนอกที่หยิบเอาทรัพยากรป่าไม้มาใช้อย่างไร้ซึ่งกฎเกณฑ์ยังคงฝังแน่นอยู่ในใจของใครหลายคน

ส่วนหนึ่งของผลงานภาพถ่ายที่ผมและเพื่อนช่างภาพ “ชลิต สภาภักดิ์” ร่วมกันบอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธ์ุที่พวกเขาเรียกตัวเองว่า ”ปกาเกอะญอ” ผ่านภาพถ่ายเชิงสารคดีที่มุ่งหวังจะหาคำตอบของหลายๆคำถาม คลี่คลายความแคลงใจของวาทกรรมไร่เลื่อนลอย พร้อมๆกับเรียนรู้ความงดงามของวิถีชีวิตและภูมิปัญญาแห่งการอยู่ร่วมกับธรรมชาติภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกสมัยใหม่ จากรุ่นสู่รุ่นที่ยังคงแข็งแรง สม่ำเสมอและงดงาม

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาพถ่ายชุดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำความเข้าใจต่อสาธารณชนถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ก่อนจะมีเส้นแบ่งเขตแดน แบ่งเขตป่าและเขตเมือง

ในโอกาสนี้พวกเรา Realframe ร่วมกับ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล เล็งเห็นว่า การสื่อสารประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนกับสาธารณะผ่านงานศิลปะนั้น ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน ถกเถียงได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งการสื่อสารข้ามพื้นที่ ข้ามประเด็นก็อาจช่วยขยายมุมมองความเข้าใจ การเปิดรับ และคลี่คลายความรู้สึกเกี่ยวกับสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ดำเนินอยู่ได้ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเวทีเสวนา “อยู่แห่งไหนไม่ห่างไกลการละเมิด“ และนิทรรศการภาพถ่ายสารคดี “เสียงกระซิบจากบ้านป่า...” ที่จะจัดขึ้นที่ ปาตานี อาร์ตสเปซ (Patani Art Space) วันที่ 2 กันยายน 2561 เพื่อให้การสื่อสารข้ามประเด็นอันเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างความเข้าใจเกิดเป็นจริง

ภาพถ่ายโดย Chalit Saphaphak, Yostorn Triyos
...............................................................

กำหนดการ

09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 10.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการ
10.00 – 12.00 น. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการสื่อสาร” นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนโดย ยศธร ไตรยศ และ ณัฐวุฒิ ธุระวร
12.00 - 13.00 น. พักอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. เสวนา “อยู่แห่งไหนไม่ห่างไกลการละเมิด“

  • วิทยากร ผศ.ดร.บัณฑิต ไกรวิจิตร คณะมนุษยศาสตร์ มอ.ปัตตานี
  • คุณอังคณา นีละไพจิตร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  • ณัฐวุฒิ ธุระวร (คลี) นักดนตรีชาวปกาเกอะญอ
  • ยศธร ไตรยศ ช่างภาพสารคดี กลุ่ม Realframe
  • ผู้ดำเนินรายการ* (อยู่ระหว่างการประสานงาน)