“อนาคตเมืองอาเซียน” (The Future of ASEAN Cities)

 

เมืองในอาเซียนจะเติบโตไปทางไหน? 
ความเป็นอยู่ของผู้คนในเมืองอาเซียนจะเป็นเช่นไร? 
การเชื่อมต่อระหว่างเมืองในอาเซียนจะส่งผลอย่างไรต่อชีวิตของพวกเรา? 
เราเตรียมพร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยในการดำรงชีวิตแล้วและโอกาสทางเศรษฐกิจข้างหน้าแล้วหรือยัง?

กลุ่มวิจัยอาเซียนศึกษา สำนักบริหารวิจัย ร่วมกับ ศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน สำนักงานวิทยาทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านร่วมหาคำตอบจากผลวิจัยโครงการ ”นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่น่าอยู่อาศัยและยั่งยืนในอาเซียน” ในงาน

“อนาคตเมืองอาเซียน” (The Future of ASEAN Cities)

วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๗ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUw0hzT84l0EuX8mhCN2u3f9Rh0RveeAmBqPW0yGWT6Gh2qA/viewform

หรือ [email protected]