NLA weekly (13 ส.ค. – 19 ส.ค. 2561) สนช. มีมติเห็นชอบร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10ฯ

NLA weekly (13 ส.ค. – 19 ส.ค. 2561) สนช. มีมติเห็นชอบร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10ฯ

เมื่อ 19 ส.ค. 2561
ความเคลื่อนไหวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมา ประธาน สนช.-ประธาน กรธ. เชื่อกรณีสมาชิก สนช. 36 คน เสนอแก้ไข พ.ร.ป. กกต. ไม่กระทบโรดแมปเลือกตั้ง นอกจากนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพิจารณาร่างกฎหมายใน 3 ประเด็น ได้แก่ มีมติเห็นชอบร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10ฯ ภายใต้กรอบความตกลง AFAS ด้วยคะแนนเสียง 177 ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 3 จาก 180 เสียง และยังมีการพิจารณา พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน และ พ.ร.บ.สหกรณ์ ทั้งนี้มีความน่าสนใจว่า ร่างฯสหกรณ์ มีทั้งหมด 3 ฉบับ โดยมีผู้เสนอ 3 กลุ่ม ได้แก่ คณะรัฐมนตรี สมาชิก สนช. และประชาชน 16,047 คน
 
14 สิงหาคม 2561
 
มีชัย ชี้ เป็นสิทธิ์ของ สมาชิก สนช. เสนอแก้ไข พ.ร.ป. กกต. เชื่อไม่กระทบโรดแมปเลือกตั้ง
 
มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงกรณีที่คณะทำงานด้านกฎหมายพรรคเพื่อไทย ยื่นหนังสือต่อ กกต. เพื่อให้พิจารณาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีสมาชิก สนช. 36 คน เข้าชื่อเสนอแก้ไข พ.ร.ป. กกต. ว่า เป็นสิทธิ์ของ สมาชิก สนช. ที่สามารถดำเนินการได้ ส่วนตัวเชื่อไม่กระทบโรดแมปเลือกตั้ง ส่วน กกต.ชุดใหม่ สามารถทบทวนและสรรหาผู้ตรวจการเลือกตั้งใหม่ได้ เพราะขณะนี้เป็นการขึ้นบัญชีไว้ยังไม่มีประกาศแต่งตั้ง
 
 
วิป สนช. แจ้ง ยังไม่มีการหารือกรณีสมาชิก สนช. 36 คนเสนอแก้ไข พ.ร.ป. กกต.
 
นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกวิป สนช. กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการหารือเรื่องที่ สมาชิก สนช. 36 คน เสนอแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ศ.2560 ว่า ที่ประชุมไม่ได้มีการหารือเรื่องดังกล่าว เพราะต้องรอให้สมาชิก สนช.เสนอร่างแก้ไขมายัง วิป สนช.ก่อน ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 18 ส.ค.นี้ จึงจะนำมาหารือได้ ซึ่งการยื่นแก้ไขกฎหมายของสมาชิก สนช.ทั้ง 36 คน ถือเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ และมีสิทธิ์ที่จะถอนร่างได้ถ้าเห็นว่าไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวเห็นว่าตำแหน่งผู้ตรวจการเลือกตั้ง เป็นเรื่องใหม่ที่นำมาใช้แทน กกต.จังหวัด ที่บางแห่งมีปัญหาเรื่องความโปร่งใส และยังไม่ทราบว่าเมื่อนำมาใช้แล้วจะมีผลดีผลเสียอย่างไร ขณะนี้ กกต.ดำเนินการสรรหาแล้วมีการขึ้นบัญชีไว้ ซึ่งต้องรับฟังความเห็นและเหตุผลของทั้งผู้เสนอแก้ไข และหน่วยงานผู้รักษาการตามกฎหมาย คือ กกต. ด้วยว่าจะสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร
 
 
15 สิงหาคม 2561
 
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและกรรมการการเลือกตั้ง ชุดใหม่แล้ว
 
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ สนช. ได้ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการการเลือกตั้งทั้ง 5 คน สำหรับกรรมการการเลือกตั้ง 5 คน ประกอบด้วย อิทธิพร บุญประคอง อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และอดีตเอกอัครราชทูต กรุงโนโรบี สาธารณรัฐเคนยา และกรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ /สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ อดีตอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ปราจีนบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ลำปาง /ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และปกรณ์ มหรรณพ อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา
 
 
16 สิงหาคม 2561
 
สนช. พิจารณา ร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่..) ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี
 
ที่ประชุมขอให้พิจารณาเพื่อมีมติให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 25/2561 เป็นพิเศษ หลังจากที่ได้พิจารณาไปเมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 (ตามมาตรา 129 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) พร้อมขอขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 13 ออกไปอีก 90 วัน
 
 
ประธาน สนช. ยืนยัน สนช. ชี้การเสนอแก้ไขกฎหมายลูกว่าด้วย กกต. เดินหน้าต่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับคณะสมาชิก สนช. ผู้เสนอ ระบุ เรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเท่านั้น และไม่เกี่ยวข้องกับโรดแมปเลือกตั้ง
 
พรเพชร วิชิตชลชัย สนช. แถลงข่าวภายหลังมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน กกต. และกรรมการ กกต. จำนวน 5 คน ว่า เมื่อ กกต.ชุดใหม่ พร้อมทำงานแล้ว เรื่องการเสนอแก้ไข พ.ร.ป.กกต. ประเด็นการได้มาซึ่งผู้ตรวจการเลือกตั้งของสมาชิก สนช. 36 คน ที่เสนอเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาว่าจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบว่าผู้เสนอแก้ไขกฎหมายได้ดำเนินการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์หรือไม่ ส่วนกระแสวิจารณ์ว่าพิจารณากฎหมายไม่รอบคอบ และข้อกังวลว่าการเสนอแก้ไขกฎหมายจะกระทบกับโรดแมปการเลือกตั้งหรือไม่นั้น ประธาน สนช. ยืนยันว่า กฎหมายทุกฉบับที่เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. มีขั้นตอนพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ต้องขอความเป็นธรรมให้กับ สนช.ด้วย ส่วนกรณีที่ 36 สมาชิก สนช.เสนอแก้ไขหลักเกณฑ์ของการได้มาซึ่งผู้ตรวจการเลือกตั้ง ก็ไม่เกี่ยวข้องกับการขยายโรดแมปเลือกตั้ง 
 
 
ประธาน สนช.เผย ส่งรายงานการปรับลดงบประมาณด้านไอซีทีและระบบสาธารณูปโภค เข้า ครม.แล้ว 
 
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. กล่าวถึงการปรับลดการเสนอของบประมาณเพื่อดำเนินการด้านระบบสารสนเทศ (ไอซีที) และสาธารณูปโภคในการสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ว่า  ขณะนี้ได้ส่งรายงานการปรับลดงบประมาณไปยังคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยปรับลดงบประมาณด้านไอซีทีเหลือ 3,900 ล้านบาท ก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าสูงเกินไป เมื่อรวมกับงบประมาณด้านสาธารณูปโภค อาทิ ระบบแอร์ และระบบไฟฟ้าแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 4,800 ล้านบาท ซึ่งการตั้งงบประมาณดังกล่าวได้เจรจากับสำนักงบประมาณ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว ยืนยันว่าการปรับลดงบประมาณ ไม่ได้ลดคุณสมบัติหรือคุณภาพลง แต่เป็นการลดจำนวนอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความเหมาะสม มีคุณภาพเทียบเท่ากับเทคโนโลยีปัจจุบัน และรองรับการใช้งานในอนาคต ซึ่งหากยังไม่เพียงพอก็จะดำเนินการจัดซื้อในภายหลังได้
 
สำหรับกำหนดการส่งคืนพื้นที่อาคารรัฐสภา ที่ถนนอู่ทองใน ประธาน สนช. กล่าวว่า ขณะนี้ยังเป็นตามกำหนดเวลาเดิม คือช่วงปลายปี 2561โดยจะส่งมอบคืนพื้นที่บางส่วนก่อน อย่างไรก็ตามจะพยายามเร่งรัดให้ บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารบางส่วนให้แล้วเสร็จก่อน โดยเฉพาะห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมกรรมาธิการ เพราะต้องรองรับสมาชิกรัฐสภาจำนวนมาก ขณะนี้ยังไม่ได้พิจารณาสถานที่ประชุมแห่งอื่นสำรอง เนื่องจากหากใช้สถานที่อื่นประชุมแทนจะไม่มีระบบการลงคะแนนโดยเฉพาะ
 
 
กลุ่มทนายความยื่นหนังสือให้ สนช.พิจารณาบรรจุทนายความเข้าทำหน้าที่ร่วมสอบสวนในร่าง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญาฯ
 
พงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ สนช. รับหนังสือจากนายประพัฒน์ ปัญญาวัฒนานนท์ ทนายความ และคณะ เพื่อขอให้พิจารณาบรรจุทนายความเข้าทำหน้าที่ร่วมสอบสวนในชั้นสอบสวนในร่าง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญาฯ หวังเป็นหลักประกันในฐานะที่งานด้านสอบสวนเป็นต้นทางกระบวนการยุติธรรมนำมาซึ่งประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมในภาพรวม
 
 
17 สิงหาคม 2561
 
สนช. มีมติเห็นชอบร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10
 
ที่ประชุม สนช. มีมติเห็นชอบร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน และข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ของไทย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ด้วยคะแนน 177 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง จากจำนวนผู้เข้าประชุม 180 เสียง ทั้งนี้ สนช.มองว่าพิธีสารดังกล่าวจะยังประโยชน์ให้กับประเทศไทย
 
 
ในวันเดียวกันนี้ยังได้มีการพิจารณาแก้ไขร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ 3 ฉบับ ที่มีผู้เสนอ 3 กลุ่ม ได้แก่ คณะรัฐมนตรี, สมาชิก สนช., และประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 16,047 คน 
 
สำหรับสัปดาห์หน้าในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 สนช. จะมีนัดประชุมให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2560) และพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ( ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ