30 ปี เจตนารมณ์ 8888 การต่อสู้เผด็จการกับพลังการเปลี่ยนแปลงในพม่า

วันที่ 11 สิงหาคมนี้ 13:00 -16:30 น. 

สถานที่: สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน เชิงสะพานหัวช้าง

มูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมและวงสนทนา "30 ปี เจตนารมณ์ 8888 การต่อสู้เผด็จการกับพลังการเปลี่ยนแปลงในพม่า" ในวาระครบรอบ 30 ปีการลุกขึ้นสู้ของนักศึกษา-ประชาชนต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหารของนายพลเน วิน ที่ทำรัฐประหารยึดอำนาจมาตั้งแต่ปี 1962

โดยเชิญผู้ร่วมขบวนการนักศึกษา 8888 อดีตนักโทษการเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้เชี่ยวชาญพม่าศึกษามาร่วมสนทนา

• จ่อ ซวา หมู่ (Kyaw Zwa Moe) อดีตนักศึกษาผู้ร่วมขบวนการ 8888 เขาถูกจับกุมคุมขังอยู่นาน 8 ปี ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการอาวุโสภาคภาษาอังกฤษของสำนักข่าวอิระวดี (The Irrawaddy) จ่อ ซวา หมู่ เป็นผู้เขียนหนังสือเรื่อง "คุก, การลี้ภัย และพม่ายุคใหม่" (The Cell, Exile and The New Burma)
• ชอว์ บิค ทะอ่อง (Ceu Bik Thawang) แนวร่วมพรรคการเมือง 22 กลุ่มชาติพันธุ์
• ดุลยภาค ปรีชารัชช อาจารย์ประจำโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพม่าศึกษา 

ดำเนินการสนทนาโดย นฤมล ทับจุมพล อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการมูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า

• นอกจากนี้ ศิลปินสว่างวงศ์ ยองห้วย หลานชายของเจ้าส่วยแต้ก ประธานาธิบดีคนแรกของสหภาพพม่าจะมาร่วมเล่าชะตากรรมของเจ้าฟ้าและชาวเมืองรัฐฉานภายใต้อำนาจเผด็จการ เจ้าส่วยแต้กถูกจับกุมในวันที่นายพลเนวินทำรัฐประหาร เดือนมีนาคม 1962 และตายปริศนาในคุกในเดือนพฤศจิกายนปีนั้น เจ้าช้าง ยองห้วย พ่อของสว่างวงศ์ลี้ภัยมาร่วมก่อตั้งกองทัพรัฐฉาน และสว่างวงศ์เกิดในค่ายทหารกองทัพรัฐฉาน 

หมายเหตุ: การสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีการแปลสรุปเป็นภาษาพม่าโดย สาไล บาวี และภาษาไทยโดย นฤมล ทับจุมพล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 081 3760360, 081 3577634, 087 6850043, 092 5538855