เสวนาการเมืองกับคนรุ่นใหม่

งานเสวนาการเมืองกับคนรุ่นใหม่

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.
สถานที่: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมเสวนาโดย

ชาติไทยพัฒนา - วราวุธ ศิลปอาชา

เพื่อไทย - ขัตติยา สวัสดิผล

พลังประชารัฐ - ชวน ชูจันทร์

อนาคตใหม่ - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ประชาธิปัตย์ - พริษฐ์ วัชรสินธุ