สัมมนา แนวคิดฯ "เลือกตั้งผู้ว่าฯ ภายใต้บริบทและความเปลี่ยนแปลงของเมืองในปัจจุบัน"

โครงการสัมมนาระดมปัญญา ครั้งที่ 11 หัวข้อ แนวคิดทิศทางและความเป็นไปได้ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใต้บริบทและความเปลี่ยนแปลงของเมืองในปัจจุบัน

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.

สถานที่: ห้อง 202 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

ร่วมเสวนาโดย

จรัส สุวรรณมาลา

ถวิล ไพรสณฑ์

ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

 

ดำเนินรายการโดย

ชาลินี สนพลาย