การแต่งงานกับเด็ก: จุดยืนทางศาสนาช่องว่างทางกฎหมายกับสิทธิของเด็กหญิง

ขอเชิญร่วมงานเสวนาในหัวข้อการแต่งงานกับเด็ก: จุดยืนทางศาสนาช่องว่างทางกฎหมายกับสิทธิของเด็กหญิง 

 

จัดโดย: มูลนิธิผู้หญิง ร่วมกับ เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ 

สถานที่: โรงแรมวิคทรี  พหลโยธิน ซอย 3 

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.-17.00 น. 

 

นำเสวนาโดย 

ตัสนิม เจ๊ะตู มูลนิธิเพื่อการศึกษาและเยียวยาเด็กกำพร้า

อังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

สรรพสิทธิ์ คุ้มประพันธ์ อดีตกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ

อุษา เลิศศรีสันทัต มูลนิธิผู้หญิง

 

สนใจร่วมงาน ติดต่อที่ [email protected] หรือ โทร 02-43335149 , 02-4351246