NLA Weekly (16-22 ก.ค. 2561): สนช. ผ่านกฎหมาย 2 ฉบับ ขยายสิทธิประโยชน์ลูกจ้างรัฐ-เอกชน พร้อมกับแก้กฎหมายวิธีการงบประมาณ

NLA Weekly (16-22 ก.ค. 2561): สนช. ผ่านกฎหมาย 2 ฉบับ ขยายสิทธิประโยชน์ลูกจ้างรัฐ-เอกชน พร้อมกับแก้กฎหมายวิธีการงบประมาณ

เมื่อ 22 ก.ค. 2561
ความเคลื่อนไหวประจำสัปดาห์นี้ สนช. ผ่านกฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.เงินทดแทนฯ ที่ขยายสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างที่เป็นแรงงานไม่ว่าจะของรัฐหรือเอกชน เช่น การเพิ่มเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย เป็นต้น ส่วนกฎหมายอีกฉบับคือ ร่าง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ ที่แก้ไขนิยามคำว่ารัฐวิสาหกิจใหม่ ไม่นับรวมบริษัทที่บริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจเข้าไปถือหุ้นเกิน 50 เปอร์เซ็นต์
 
16 กรกฎาคม 2561
 
ประธาน สนช. เผย ว่าที่ กกต. 5 คนแรก ประชุมนัดแรก 31 ก.ค. นี้ 
 
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ในฐานะคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า วันอังคารที่ 31 ก.ค. นี้ ว่าที่ กกต.ทั้ง 5 คน ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม สนช. จะประชุมนัดแรก เพื่อเลือกประธาน กกต. จากนั้นเป็นขั้นตอนของการนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  ขณะที่ในส่วนของกรรมการ กกต. อีก 2 คน ที่ยังสรรหาไม่ได้นั้น  จะต้องรอให้นำรายชื่อ กกต. 5 คนแรกที่ได้มา ขึ้นกราบบังคมทูลก่อน  จึงจะเริ่มการสรรหาตามขั้นตอนอีก 2 คนที่เหลือ  ส่วนจะใช้วิธีทาบทามหรือสรรหาตามกระบวนการนั้น ขึ้นอยู่กับที่ประชุมกรรมการสรรหาจะพิจารณา อย่างไรก็ตาม คาดว่าต้นเดือน ส.ค. จะมีความชัดเจนว่าจะเลือกใช้วิธีใด  ทั้งนี้ ยอมรับว่า กังวลเรื่องการลาออกจากตำแหน่งของผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็น กกต. เพราะต้องลาออกจากทุกตำแหน่งที่ดำรงอยู่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ สนช. เห็นชอบ หากตรวจสอบแล้วพบว่าลาออกไม่ครบ จะมีปัญหาขาดคุณสมบัติตามมาได้
 
 
17 กรกฎาคม 2561
 
ประธาน กรธ. ระบุ การเลือกตำแหน่งประธาน กกต.คนใหม่ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมของ 5 ว่าที่ กกต. 
 
มีชัย ฤชุพันธ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึง กระแสข่าวการล๊อบบี้เพื่อเลือกตำแหน่งประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการประชุมนัดแรกของว่าที่ กกต. ทั้ง 5 คน วันที่ 31 ก.ค.นี้ ว่า ส่วนตัวเห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการหารือกันว่าใครเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุด อย่าไปคิดว่าล็อบบี้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 กำหนดไม่ให้ผลัดกันเป็นไว้แล้ว ซึ่งประธาน กกต. เป็นตำแหน่งที่ต้องมีภาวะเป็นผู้นำที่ กกต.ทุกคนต้องให้การยอมรับ ส่วนข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาตำแหน่งประธาน กกต. มักเป็น กกต.ที่มาจากสายศาลฎีกานั้น ตนเห็นว่าโดยปกติไม่ได้มีอะไรมาบังคับว่าต้องเป็นแบบนั้น แต่ส่วนใหญ่ กกต.ที่มาจากสายศาลฎีกา มักเป็นผู้มีอาวุโสสูง และมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประชุมของ กกต. ทั้ง 5 คนด้วยว่าจะมีมติเป็นอย่างไร 
 
ส่วนข้อกังวลว่า กกต.ชุดใหม่ทั้ง 5 คน ต้องมาประชุมทุกครั้ง เพื่อให้ครบองค์ประชุม จะเป็นปัญหาการทำงานหรือไม่นั้น นายมีชัย กล่าวว่า เมื่อทุกคนทราบข้อจำกัดก็ต้องพยายามทำให้ได้จนกว่าจะได้ กกต. เพิ่มอีก 2 คน จึงจะครบองค์ประกอบทั้ง 7 คน โดยกฎหมายระบุไว้ว่าให้ กกต. 5 คน สามารถทำงานได้ ซึ่งในการปฏิบัติงานจริง กกต. แต่ละคนสามารถแยกไปปฏิบัติงานได้ ไม่จำเป็นต้องมีการประชุมกันทุกเรื่อง ข้อสำคัญ ระหว่างนี้ กกต.ชุดเดิม และเจ้าหน้าที่ กกต. ก็ได้ดำเนินการเตรียมการด้านการจัดการเลือกตั้งไว้แล้ว เรื่องนี้จึงไม่น่าจะเป็นปัญหาในการทำงานของ กกต.ชุดใหม่
 
 
 
19 กรกฎาคม 2561
 
ประธาน กกต. เผยสอบเบื้องต้นพลังดูดกลุ่มสามมิตร แค่ทาบทามตั้งพรรค ใครมีหลักฐานเสนอผลประโยชน์ให้ส่งมา
 
ศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มสามมิตรว่าขณะนี้มีคำร้องเรียนของ นายสุชาติ ลายน้ำเงิน อดีต ส.ส. ลพบุรี พรรคเพื่อไทยที่ยื่นคำร้องเข้ามา ซึ่ง กกต. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นคือทุกคนที่จะจัดตั้งพรรคการเมืองสามารถชักชวนหาผู้ร่วมก่อตั้งได้ ไม่เป็นความผิด แต่มีข้อแม้ว่าต้องไม่เสนอให้สัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้เข้ามาเป็นสมาชิกพรรค เพราะเป็นความผิดตามมาตรา 30 ของ พ.ร.ป. พรรคการเมือง ส่วนผู้ถูกชักชวนต้องไม่รับหรือเรียกรับเพื่อไปเป็นสมาชิก เพราะมีความผิดตามมาตรา 31 ของกฎหมายเดียวกัน ซึ่งตอนนี้ยังไม่ปรากฏว่าการทาบทามมีการเสนอหรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทน แต่ กกต. ก็กำลังตรวจสอบ ถ้าใครมีหลักฐานให้ส่งมาที่ กกต. และเมื่อดำเนินคดีเสร็จแล้ว ผู้ที่แจ้งเบาะแสก็จะได้รับรางวัล
 
ที่มา: The Standard 
 
สนช.ผ่านร่าง พ.ร.บ.เงินทดแทน ขยายความคุ้มครองถึงลูกจ้างส่วนราชการกว่า 1 ล้านคน
 
ที่ประชุม สนช. มีมติเห็นชอบให้ร่าง พ.ร.บ.เงินทดแทนฯ ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะขยายสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างที่เป็นแรงงานไม่ว่าจะของรัฐหรือเอกชน เช่น การเพิ่มเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ให้ลูกจ้างจากเดิม ร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน การเพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพจาก 15 ปี เป็นไม่น้อยกว่า 15 ปี และกรณีลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหายจากเดิม 8 ปี เป็นไม่เกิน 10 ปี ส่วนค่ารักษาพยาบาลปรับเพิ่มจากเดิมสูงสุด 2 ล้านบาท เป็นสิ้นสุดการรักษา หากลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้ ตั้งแต่ 3 วัน ได้แก้ไขเป็น ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไปให้ได้รับค่าทดแทน นอกจากนี้ ยังปรับเพิ่มค่าทำศพจากเดิมที่คิด 100 เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันสูงสุด เป็นไม่น้อยกว่า 100 เท่าของอัตราของค่าจ้างขั้นต่ำรายวันสูงสุด 
 
ที่มา: ประชาไท
 
สนช.รับหลักการร่าง พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร ฉบับแก้ไข ยกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่มาตรฐานสากล
 
ที่ประชุม สนช. มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร ที่คณะรัฐมนตรีเสนอมา สำหรับเหตุผลที่ต้องตราร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ว่า เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติบางอย่างที่เกี่ยวกับการกำหนดให้สินค้าเกษตรต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานบังคับทั้งหมดหรือบางส่วน  การออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตร การกำหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรอง  การได้รับยกเว้นการตรวจสอบและได้ใบรับรองตามมาตรฐานบังคับ และการกำหนดให้มีการนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศที่มีมาตรฐานทัดเทียมหรือมาตรฐานแตกต่างกับมาตรฐานบังคับได้ โดยต้องมีข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกัน รวมทั้งการกำหนดเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตร ตลอดจนบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  ในประเด็นการยกเว้นให้นำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศจากเหตุจำเร่งด่วนนั้น  เนื่องจากพบว่า ผู้ประกอบการไทยขาดวัตถุดิบทางการเกษตรบางประเภท ที่จำเป็นหรือมีลักษณะเฉพาะกิจในการนำมาผลิตและแปรรูปเป็นสินค้าและอาหาร  ซึ่งหากไม่มีบทบัญญัติที่ยกเว้น ก็อาจจะใช้เวลานาน มากกว่า 5 -10  ปี ถึงจะนำเข้าได้
 
 
20 กรกฎาคม 2561 
 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฯ เผย มีแนวคิดจัดระบบตำรวจติดตามบุคคลสำคัญ
 
มีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ....กล่าวว่า มีแนวคิดที่จะจัดระบบการปฏิบัติหน้าที่ของนายตำรวจติดตามอารักขาบุคคลสำคัญ ด้วยการให้คณะรัฐมนตรีประกาศให้ชัดเจนว่า บุคคลตำแหน่งใดที่อยู่ในข่ายจะขอตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจไปอารักขาได้ และจะใช้จำนวนกี่นาย เพื่อให้เกิดความชัดเจน ส่วนที่เหลือที่ไม่เข้าข่ายจะต้องกลับต้นสังกัด แต่คงไม่ถึงกับยกเลิกตำรวจอารักขา เนื่องจากปัจจุบันมีการขอตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจไปใช้ในส่วนนี้เป็นจำนวนมาก ขณะบุคคลระดับนายกรัฐมนตรี แม้จะพ้นตำแหน่งไปแล้ว ส่วนตัวเห็นว่า ยังควรต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามถือเป็นเกียรติของประเทศ แต่ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีคดีติดตัว พร้อมปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นกรณีปรากฏภาพอดีตตำรวจติดตามอารักขา อดีตนายกรัฐมนตรีตระกูลชินวัตร จะเข้าข่ายความผิด มาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นั้น ขอให้เป็นเรื่องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปดำเนินการ เนื่องจากไม่ทราบข้อเท็จจริง
 
 
มติสนช.ผ่าน พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณเป็นเอกฉันท์
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติเอกฉันท์ด้วยคะแนน 178 เสียง ผ่านความเห็นชอบให้ประกาศใช้ ร่าง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ….เป็นกฎหมาย ซึ่งสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว คือ มาตรา 4 ว่าด้วยการกำหนดนิยามความหมายของคำว่ารัฐวิสาหกิจ โดยมีความหมายดังนี้ 1. องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 2. บริษัทจำกัดหรือ บริษัทมหาชนที่ส่วนหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกิน 50 เปอร์เซ็นต์และ 3. บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม (1) หรือ (2) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม(1) และ (2) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (2) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกิน 50 เปอร์เซ็นต์
 
ทั้งนี้ สมาชิกสนช.ส่วนใหญ่ติดใจการปรับแก้นิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ว่าจะทำใหตรวจสอบได้เฉพาะรัฐวิสาหกิจของรัฐ และบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจเท่านั้น จากเดิมที่หลักการเดิมของ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 กำหนดคำนิยามของคำว่ารัฐวิสาหกิจให้คลุมไปถึงบริษัทที่บริษัทลูกเข้าไปถือหุ้นเกิน 50 เปอร์เซ็นต์
 
ที่มา: ไทยรัฐ