4 ปี การละเมิดสิทธิภายใต้ คสช. ร้องนานาชาติจับตาการเลือกตั้งครั้งหน้า

4 ปี การละเมิดสิทธิภายใต้ คสช. ร้องนานาชาติจับตาการเลือกตั้งครั้งหน้า

เมื่อ 16 ก.ค. 2561

 

22 มิถุนายน 2561 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่องครบรอบ 4 ปี คสช. ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและสังคมไทย ภายในงานมีผู้ร่วมงานจากสำนักข่าวต่างประเทศ ผู้สังเกตการณ์ทั้งจากสถานทูต และจากองค์กรสิทธิฯต่างๆ งานสัมมนาจัดขึ้นที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) ณ ตึกมณียา หัวข้อการสัมมนาครั้งนี้เป็นเรื่องผลกระทบด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากประกาศและการบังคับใช้กฎหมายโดย คสช. 

 

 

ศิริกาญจน์ เจริญศิริ เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดเผยข้อมูลสถิติตลอด 4 ปีว่า มีประชาชนถูกตั้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีกว่า 1,138 คน มีกิจกรรมที่ถูกห้ามจัดไปแล้วอย่างน้อย 264 ครั้ง เกี่ยวเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมทางการเมืองหรือการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือต่อรัฐบาลทหารและการรัฐประหาร ศิริกาญจน์เรียกยุคสมัยของคสช.ว่า เป็นยุคการล่มสลายของหลักนิติธรรม คสช. ได้บังคับใช้รัฐธรรมนูญใหม่ถึง 2 ฉบับ และอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 และ 48 เข้ายึดอำนาจและบริหารอำนาจนั้นอย่างเบ็ดเสร็จ โดยโจมตีประชาชนผู้ออกมาแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ด้วยกฎหมายที่ไม่ชอบธรรม 
 
พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ผู้ออกรายงานเปิดเผยการทรมานโดยเจ้าหน้าที่รัฐในสามจังหวัดชายแดนภายใต้ได้กล่าวว่า ทหารได้เข้าควบคุมอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นเวลากว่า 14 ปี และเมื่อ คสช. ได้เข้ายึดอำนาจและแต่งตั้งตัวเองเป็นรัฐบาลก็ยิ่งเป็นการเพิ่มอำนาจแก่เจ้าหน้าที่รัฐภาคใต้มากขึ้น มีการสนับสนุนงบประมาณที่เพิ่มขึ้น 
 
พรเพ็ญมองว่า พื้นที่ชายแดนใต้นั้นเป็นเผด็จการทหารมากว่า 14 ปี และไม่สามารถทำลายได้ในเร็ววัน ทหารใช้อำนาจการกักขังผู้ต้งหาในค่ายทหารกว่า 7 วันเป็นอย่างต่ำและสามารถยื่นเรื่องกักตัวเพิ่มได้มากสุดอีก 30 วัน โดยในขณะที่เหยื่อถูกควบคุมตัวนั้นไม่อนุญาตให้มีการสังเกตการณ์จากภายนอก หรือแม้กระทั่งทนายความก็ไม่อนุญาตให้เข้าพบเหยื่อ สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลกระทบอาจถึงขั้นร้ายแรงต่อสุขภาพจิตของเหยื่อและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ฝ่ายตุลาการกลับอนุมัติให้มีระบบนี้ใช้ภายในประเทศไทย เป็นการเอื้อต่อการกระทำทรมานผู้ต้องหาโดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
 
ด้าน สุนัย ผาสุก จากฮิวแมนไรท์ว้อทช์ พูดเรื่องการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยคณะรัฐประหารไว้ดังนี้
 
“จากการพูดคุยทั้งในวันนี้และกับเพื่อนร่วมงานของผม พวกเราเห็นพ้องกันว่าไม่มีคำอธิบายสำหรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ คสช. ได้ดีไปกว่าเผด็จการทหาร เผด็จการที่ไม่มีวี่แววที่จะคืนอำนาจตามที่สัญญาไว้ แต่สิ่งที่พวกเขาทำตลอดสี่ปีที่ผ่านมากลับเป็นการวางรากฐานอำนาจให้ตนและพรรคพวก ประเทศไทยไม่ได้เข้าใกล้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี หรือคำสัญญาของ คสช. แม้แต่น้อย หรือแม้แต่สังคมที่กลับสู่ระบอบประชาธิปไตยก็ตาม”
 
“คำสัญญาของ คสช. นั้นไร้ความหมาย เมื่อคำสัญญากลวงๆ นั้นถูกละเมิดโดย คสช. เอง มีการดำเนินคดีที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในอัตราที่สูงขึ้น อาจพูดได้ว่ารัฐบาลเผด็จการทหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดการเลือกตั้ง เพราะมีกำหนดการหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แต่สิ่งที่องค์กรต่างประเทศและนานาชาติควรทำ คือ การพยายามให้แน่ใจอย่างเด็ดขาดว่า การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนั้นโปร่งใส ไม่ว่าจะในโอกาสใดที่ได้พบปะตัวแทนจากประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการส่วนตัวหรือต่อหน้าสาธารณชน”
 
“เราอยากให้ทุกชาติตระหนักถึงการบังคับใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวว่า ได้จำกัดสิทธิมนุษยชนเราเห็นพ้องว่า ประชาชนชาวไทยสมควรได้ใช้สิทธิและเสรีภาพของตนอย่างเต็มที่ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญและใน “ทันที” เราถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพอันพึงมีมาตลอด 4 ปีภายใต้การปกครองของรัฐบาลเผด็จการทหาร เราไม่ควรรอนานกว่านี้ และ 4 ปี มันนานเกินพอแล้วสำหรับการถูกลิดรอนสิทธิ”
 
“การยึดอำนาจเป็นเผด็จการและสร้างภาพวาดด้วยคำขวัญสวยหรู “สังคมแห่งความสุข” นั้นกลับถูกทำลายด้วยการกระทำของรัฐบาลเผด็จการทหารเสียเอง สังคมจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าประชาชนไม่สามารถออกความคิดเห็นของตนได้เลย ประชาชนถูกจำกัดกรอบความคิดและเกิดความกลัวที่จะแสดงความคิดเห็นต่อรัฐบาลทหาร หรือแม้แต่กฎหมายและนโยบายที่ออกโดย คสช. ก็ไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้”
 
 
 
 
 
4years of Rights being violated by NCPO, demanding for free and fair election
 
On 22 June 2018, Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) has set a seminar on the topic of the collapsed rule of law: The Consequences of Four Years under the NCPO for Human Rights and Thai Society. There are reporters from international news institute and ambassadors from several countries. The seminar was hold at Foreign Correspondents Club (FCCT) Maneeya Tower. The main issues of this seminar are overall the prosecution against the freedom of expression, NCPO 20 year’s strategy, 14 years Deep South under army rule led to 4 years under NCPO and the violation of fundamental rights.
 
Sirikan Charoensiri, a lawyer and documentation specialist at Thai Lawyers for Human Rights (TLHR), shows a presentation as a recap about the charges and prosecutions against Thai citizens who expressed their opinions and believes since the military government was taken the administrative power. She called this period as the collapse of the rule of law since it is an absolute power of NCPO. There are two constitutions legalized during the NCPO period one in May 2014 and another in 2017. They were accused for treason by citing Article 44 and 48 which give NCPO the righteous power to do so. At least 1,138 people were affected by the adjustment, 264 activities were blocked and intervened and a lot more in her presentation. NCPO has charged and prosecuted Thai citizens who expressed their opinion and demanded election on a legally activity for a citizen of the country is able to do freely.
 
Pornpen Khongkachonkiet, director of Cross Cultural Foundation claimed by military as crime suppression in the Southern of Thailand, says that the Deep South has been controlled under military for at least 14 years and it is where military abused the power toward Thai citizens.
 
Pornpen see that, for 14 years, the Deep South is under the army rules as NCPO is a government which contains more budgets and more power, she called the military in the Deep South as a dictator and over power even more due to the NCPO. The prior of NCPO is the non – monitoring system, detention in the military camp was done without monitored or any oversight by the outsiders or a lawyer. These detentions allowed officials to or force for information at the maximum of 37 days (at least 7 days and able to increase for another 30 days), the judicial system allowed the non – monitoring system to happen in the military camp. The blind detention has lots of effects toward the victim such as restrict the liberty and human rights violation also caused the collapse of psychological and indirectly allowed torture to occur.
 
Sunai Phasuk, Human Rights Watch, presented speech over the violation of fundamental rights issue this way:
 
“It clears that there’s no other description for General Prayuth Chan-O-Cha and NCPO than military dictatorship. This is military dictatorship that has no sign of giving up their power instead what they have done in the past 4 years, they tightening their grip on power. The analysis of NCPO 20 year’s strategy, today situation shows that Thialand is nowhere near what the junta promised; a right respecting society, a society which is on the path toward the return to the democratic civilian route. The promises made by the junta are meaningless, they have been hollow promises by the own act of the junta. The prosecutions toward human rights are in high rate but the image of this regime is from their own act. The junta broke promises again and again, there is no warranty that the recent promise given to Theresa May, the prime minister of UK, will be hold at all. You can say that the junta has not in full control of the election timeframe because it is now tied to the holding of Royal Coronation which is fair enough but what the international should do and should try really hard to do is to ensure that no matter when the election is going to be held later or sooner, there are conditions essential for a free and fair conduct of an election that should be first demanded firmly and clearly in every engagement privately and publicly when there is meeting with the Thai representative in BKK or whenever they travel to your capital.”
 
“We have noticed that there is a softening of international standing against the junta from barring them on having high level of visit, this new phrase “re-engagement”, we don’t have want this re-engagement to be a blank check, and there is no free right under military dictatorship. Re-engagement needed to be clearly attached to conditionality about what we fully agree, listing issues that have been enforced under Section44 of the Interim Constitution, showing that Thai people can enjoy fundamental rights and freedom. Democracy of human rights in Thailand is to be enjoyed by every Thais and every person who lives in Thailand according to the nation law, therefore, to press the junta is not about lifting restriction of political party but to ensure that fundamental freedom are restored for all Thais and everyone should be enjoyed. That should be demanded. And the lifting of restriction needs to be happened immediately, we cannot wait any longer, it has been 4 years already. How much longer that Thai people will have to suffer, every single hour under military rules Thai people suffered from suppression as the static we have shown.”
 
“This is a very abnormal situation that lots of people have been suppressed their own believe and cannot express their own believe anymore, this scenario should not happen in reality. Especially to have a motto as a happy regime, the actions by junta itself that prevent people to express their own belief is contrary and struggle to the “happy” regime which the junta has claimed. That’s why I’m begging you the international community to make a clear conditionality engagement for every Thai authority, repressive nature shouldn’t be allowed any longer.”
 
“Criticism of the NCPO is a crime, let’s not forget that, the 20years strategy cannot be criticized, how can we have an open election without being criticize? Without these being corrected, Thailand will never have an open, free and fair democratic election instead the general changing form into military suit stay on its power which lead to the direction which Thai people cannot enjoy freedom. Let’s not forget that those Generals who sitting in the Parliament have guns in their hands and commit violation of fundamental human rights.”